Skip to main content

Culture and Creativity

Content cluster (tworzenie treści)

Tworzenie wysokiej jakości treści stanowi podstawę europejskiego sektora audiowizualnego.

Europejskie dzieła na całym świecie cieszą się popularnością wśród publiczności i dobrą opinią krytyków. W tych produkcjach ważną rolę odgrywają europejskie wartości, na przykład różnorodność. Co roku w ramach podprogramu MEDIA wspierana jest produkcja ponad 400 europejskich filmów, seriali telewizyjnych, filmów dokumentalnych i gier wideo.

Nacisk na współpracę międzynarodową

W ramach tego klastra wspierane są działania o dużej europejskiej wartości dodanej, które mają na celu:

  • zachęcanie producentów i podmiotów opracowujących treści do współpracy międzynarodowej
  • stymulowanie innowacji w zakresie treści, modeli biznesowych i technologii.

Dotacje z komponentu MEDIA przyznawane są na podstawie konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków publikowanych w portalu Komisji Europejskiej poświęconym finansowaniu i możliwościom udziału w przetargach. Należy pamiętać, że zaproszenia do składania wniosków są organizowane w konkretnych terminach. Dotacje mogą być przyznawane co roku lub co pół roku. Zainteresowane osoby mogą sprawdzić, o jakie dotacje mogą się ubiegać, w obowiązującym programie prac.

Kto się kwalifikuje do finansowania

W ramach tego klastra o finansowanie mogą ubiegać się: organizacje szkoleniowe, dystrybutorzy i agenci sprzedaży, przedsiębiorstwa technologiczne, operatorzy usług VoD, agregatorzy treści, wystawcy, podmioty z sektora filmowego itp. Więcej informacji można znaleźć w zaproszeniu do składania wniosków.

Tagged in:  Kreatywna Europa