Skip to main content

Culture and Creativity

Obsahový klaster

Tvorba a produkcia vysokokvalitného obsahu je základom európskeho audiovizuálneho priemyslu.

Európske diela sa ako odraz európskych hodnôt vrátane ich rozmanitosti uznávajú a oceňujú po celom svete. Program MEDIA každoročne podporí viac ako 400 európskych filmov, televíznych seriálov, dokumentárnych filmov a videohier.

Zameranie sa na cezhraničnú spoluprácu

Tento klaster sa zameriava na akcie so silnou európskou pridanou hodnotou, ktorých cieľom je

  • zintenzívniť cezhraničnú spoluprácu medzi producentmi a vývojármi obsahu,
  • stimulovať inovácie z hľadiska obsahu, obchodných modelov a technológií.

Granty programu Kreatívna Európa MEDIA sa udeľujú na základe súťažných výziev na predkladanie návrhov uverejnených na portáli financovania a verejných súťaží Európskej komisie. Upozorňujeme, že zasielanie žiadostí v rámci výziev na predkladanie návrhov je časovo ohraničené, nie je teda možné podávať ich kedykoľvek. Uvedené granty sa môžu udeľovať raz za rok alebo raz za polrok. Uchádzači, ktorí chcú zistiť, o aké granty sa možno uchádzať, by mali sledovať platný pracovný program.

Oprávnenosť na financovanie

Oprávnenie uchádzať sa o možnosti financovania v rámci podnikateľského klastra majú tieto skupiny: vzdelávacie organizácie, distribútori a predajcovia, technologické spoločnosti, služby videa na požiadanie, agregátori správ, vystavovatelia, filmové trhy, a pod. Ďalšie informácie nájdete vo výzve na predkladanie návrhov.

Tagged in:  Kreatívna Európa