Skip to main content

Culture and Creativity

Europese netwerken

Het programma Creatief Europa biedt steun aan Europese netwerken om de culturele en creatieve sectoren te helpen om

  • talenten te koesteren
  • gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan
  • te innoveren
  • te excelleren
  • banen en groei te scheppen

Ondersteuning voor grensoverschrijdende netwerken

De netwerken die door Creatief Europa worden gefinancierd bieden toegevoegde waarde door

  • beroepsorganisaties in heel Europa en daarbuiten met elkaar te verbinden
  • informatie, praktijken, ideeën en oplossingen die bijdragen aan innovatie en groei in de sectoren te verzamelen en te verspreiden
  • opleiding en advies te bieden aan beroepsbeoefenaars
  • de sectoren te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen

Meer informatie over de netwerken die tijdens de vorige programmaperiode van Creatief Europa (2014-2020) zijn ondersteund.

Wie komt in aanmerking voor financiering?

Organisaties die actief zijn in de culturele en creatieve sectoren kunnen een aanvraag indienen. Particulieren kunnen geen aanvraag indienen.

Meer informatie over de aanvraagprocedure

Hier vindt u meer informatie over de Europese samenwerkingsprojecten en andere oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van het onderdeel Cultuur van het programma Creatief Europa.

Meer gedetailleerde informatie over de aanvraagprocedure zal later beschikbaar zijn op de website van het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur, in de rubriek over oproepen tot het indienen van voorstellen en via de desks van Creatief Europa.

Below you will find the list of the 37 European Networks cofinanced under the Creative Europe programme grouped by the following sectors:

 

Creative Europe Networks

Architecture

Book and publishing

Cross-sectoral

Cultural heritage

Music

Performing arts

Disclaimer - third party logos

The European Commission does not own intellectual property rights on the third party logos used in this section. Logos are used with their owners' agreement and are not subject to our reuse policy.

Tagged in:  Creatief Europa