Skip to main content

Culture and Creativity

Rețele europene

Programul „Europa creativă” oferă sprijin rețelelor europene pentru a ajuta sectoarele culturale și creative să își consolideze capacitatea de a

  • cultiva talente
  • aborda provocările comune
  • inova
  • prospera
  • genera locuri de muncă și creștere economică

Sprijinirea rețelelor transfrontaliere

Rețelele finanțate prin programul „Europa creativă” generează valoare prin

  • conectarea organizațiilor profesionale din Europa și din afara acesteia
  • colectarea și difuzarea de informații, practici, idei și soluții care să ajute sectoarele să inoveze și să se dezvolte
  • furnizarea de formare și consiliere pentru profesioniști
  • reprezentarea sectoarelor și promovarea, în numele acestora, a chestiunilor sectoriale importante

Aflați mai multe despre rețelele sprijinite în perioada anterioară de programare „Europa creativă” (2014-2020).

Eligibilitate pentru finanțare

Se pot înscrie organizațiile active în sectoarele culturale și creative. Persoanele fizice nu pot candida.

Aflați mai multe despre procedura de înscriere

Aflați mai multe despre proiectele de cooperare europeană și despre alte cereri de propuneri din cadrul componentei „Cultură” a programului „Europa creativă”.

Informații mai detaliate privind procedura de înscriere vor fi disponibile în timp util pe site-ul Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură, în secțiunea „Cereri de propuneri” și prin intermediul birourilor „Europa creativă”.

Below you will find the list of the 37 European Networks cofinanced under the Creative Europe programme grouped by the following sectors:

 

Creative Europe Networks

Architecture

Book and publishing

Cross-sectoral

Cultural heritage

Music

Performing arts

Disclaimer - third party logos

The European Commission does not own intellectual property rights on the third party logos used in this section. Logos are used with their owners' agreement and are not subject to our reuse policy.

Tagged in:  Europa creativă