Skip to main content

Culture and Creativity

Europske mreže

Program Kreativna Europa osigurava potporu europskim mrežama kako bi se pomoglo kulturnim i kreativnim sektorima da poboljšaju svoje kapacitete za:

  • njegovanje talenta
  • suočavanje sa zajedničkim izazovima
  • uvođenje inovacija
  • napredovanje
  • otvaranje radnih mjesta i rast

Potpora prekograničnim mrežama

Mreže koje se financiraju iz programa Kreativna Europa pružaju dodanu vrijednost jer:

  • povezuju strukovne organizacije u cijeloj Europi i izvan nje
  • prikupljaju i šire informacije, prakse, ideje i rješenja i tako sektorima pomažu u inovacijama i rastu
  • omogućuju osposobljavanja i savjetovanja za stručnjake
  • predstavljaju sektore i zastupaju njihove interese u ključnim sektorskim pitanjima

Saznajte više o mrežama koje su primale potporu u okviru prethodnog programa Kreativna Europa (2014. – 2020.).

Pravo na financiranje

Prijaviti se mogu organizacije aktivne u kulturnim i kreativnim sektorima. Pojedinci se ne mogu prijaviti.

Saznajte više o postupku prijave

Više informacija o europskim projektima suradnje i drugim pozivima na podnošenje prijedloga u sklopu potprograma Kultura u okviru programa Kreativna Europa možete saznati ovdje.

Detaljnije informacije o postupku prijave bit će pravodobno objavljene na internetskoj stranici Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu, kao i u odjeljku za pozive na podnošenje prijedloga i putem deskova programa Kreativna Europa.

Below you will find the list of the 37 European Networks cofinanced under the Creative Europe programme grouped by the following sectors:

 

Creative Europe Networks

Architecture

Book and publishing

Cross-sectoral

Cultural heritage

Music

Performing arts

Tagged in:  Kreativna Europa