Skip to main content

Culture and Creativity

Europske mreže

Program Kreativna Europa osigurava potporu europskim mrežama kako bi se pomoglo kulturnim i kreativnim sektorima da poboljšaju svoje kapacitete za:

  • njegovanje talenta
  • suočavanje sa zajedničkim izazovima
  • uvođenje inovacija
  • napredovanje
  • otvaranje radnih mjesta i rast

Potpora prekograničnim mrežama

Mreže koje se financiraju iz programa Kreativna Europa pružaju dodanu vrijednost jer:

  • povezuju strukovne organizacije u cijeloj Europi i izvan nje
  • prikupljaju i šire informacije, prakse, ideje i rješenja i tako sektorima pomažu u inovacijama i rastu
  • omogućuju osposobljavanja i savjetovanja za stručnjake
  • predstavljaju sektore i zastupaju njihove interese u ključnim sektorskim pitanjima

Saznajte više o mrežama koje su primale potporu u okviru prethodnog programa Kreativna Europa (2014. – 2020.).

Pravo na financiranje

Prijaviti se mogu organizacije aktivne u kulturnim i kreativnim sektorima. Pojedinci se ne mogu prijaviti.

Saznajte više o postupku prijave

Više informacija o europskim projektima suradnje i drugim pozivima na podnošenje prijedloga u sklopu potprograma Kultura u okviru programa Kreativna Europa možete saznati ovdje.

Detaljnije informacije o postupku prijave bit će pravodobno objavljene na internetskoj stranici Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu, kao i u odjeljku za pozive na podnošenje prijedloga i putem deskova programa Kreativna Europa.

Below you will find the list of the 37 European Networks cofinanced under the Creative Europe programme grouped by the following sectors:

 

Creative Europe Networks

Architecture

Book and publishing

Cross-sectoral

Cultural heritage

Music

Performing arts

Disclaimer - third party logos

The European Commission does not own intellectual property rights on the third party logos used in this section. Logos are used with their owners' agreement and are not subject to our reuse policy.

Tagged in:  Kreativna Europa