Skip to main content

Culture and Creativity

Evropské sítě

Program Kreativní Evropa poskytuje podporu evropským sítím s cílem pomoci kulturnímu a kreativnímu odvětví tak, aby mohla lépe

  • pečovat o talenty
  • čelit společným výzvám
  • inovovat
  • prosperovat
  • vytvářet nová pracovní místa a růst

Podpora přeshraničních sítí

Sítě financované z programu Kreativní Evropa přinášejí hodnotu tím, že

  • propojují profesní organizace v celé Evropě i za jejími hranicemi
  • shromažďují a šíří informace, postupy, nápady a řešení, které pomáhají těmto odvětvím inovovat a růst
  • poskytují odbornou přípravu a poradenství pracovníkům v daných odvětvích
  • zastupují jednotlivé obory a prosazují jejich jménem řešení klíčových oborových otázek

Další informace o sítích podporovaných v předchozím programovém období programu Kreativní Evropa (2014–2020)

Kdo může dostat finanční prostředky

Zažádat mohou organizace aktivně působící v kulturním a kreativním odvětví. Jednotlivci se hlásit nemohou.

Další informace o procesu podávání žádosti

Další informace o evropských projektech spolupráce a dalších výzvách k předkládání návrhů v rámci složky Kultura programu Kreativní Evropa

Podrobnější informace o postupu podávání žádostí budou včas k dispozici na internetových stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu, na stránce s výzvami k předkládání návrhů a prostřednictvím kanceláří programu Kreativní Evropa.

Below you will find the list of the 37 European Networks cofinanced under the Creative Europe programme grouped by the following sectors:

 

Creative Europe Networks

Architecture

Book and publishing

Cross-sectoral

Cultural heritage

Music

Performing arts

Disclaimer - third party logos

The European Commission does not own intellectual property rights on the third party logos used in this section. Logos are used with their owners' agreement and are not subject to our reuse policy.

Tagged in:  Kreativní Evropa