Skip to main content

Culture and Creativity

Evropske mreže

Program Ustvarjalna Evropa zagotavlja podporo evropskim mrežam za pomoč kulturnim in ustvarjalnim sektorjem pri krepitvi njihove zmogljivosti za

  • negovanje nadarjenosti
  • spoprijemanje s skupnim izzivom
  • inovacije
  • uspešnost
  • ustvarjanje delovnih mest in rasti

Podpora čezmejnim omrežjem

Mreže, ki se financirajo iz programa Ustvarjalna Evropa, zagotavljajo vrednost s

  • povezovanjem poklicnih organizacij po vsej Evropi in zunaj nje
  • zbiranjem in razširjanjem informacij, praks, zamisli in rešitev, ki sektorjem pomagajo pri inovacijah in rasti
  • zagotavljanjem usposabljanja in svetovanja strokovnjakom
  • zastopanjem sektorjev in zavzemanjem za ključna sektorska vprašanja v njihovem imenu

Več o mrežah, podprtih v prejšnjem programu Ustvarjalna Evropa (2014–2020).

Upravičenost do financiranja

Prijavijo se lahko organizacije, dejavne v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Posamezniki se ne morejo prijaviti.

Več o postopku prijave

Več informacij o projektih evropskega sodelovanja in drugih razpisih za zbiranje predlogov v okviru sklopa Kultura programa Ustvarjalna Evropa.

Podrobne informacije o postopku prijave bodo pravočasno na voljo na spletišču Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo ter v razdelku o razpisih za zbiranje predlogov in prek centrov Ustvarjalne Evrope.

Below you will find the list of the 37 European Networks cofinanced under the Creative Europe programme grouped by the following sectors:

 

Creative Europe Networks

Architecture

Book and publishing

Cross-sectoral

Cultural heritage

Music

Performing arts

Disclaimer - third party logos

The European Commission does not own intellectual property rights on the third party logos used in this section. Logos are used with their owners' agreement and are not subject to our reuse policy.

Tagged in:  Ustvarjalna Evropa