Skip to main content

Culture and Creativity

Eurooppalaiset verkostot

Luova Eurooppa -ohjelmalla tuetaan eurooppalaisia verkostoja, jotta ne voivat auttaa kulttuurialaa ja luovia aloja

  • tukemaan lahjakkuuksia
  • vastaamaan yhteisiin haasteisiin
  • innovoimaan
  • menestymään
  • luomaan työpaikkoja ja talouskasvua

Tukea maiden välisille verkostoille

Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitetut verkostot luovat arvoa

  • tuomalla yhteen eurooppalaisia ja Euroopan ulkopuolisia ammattijärjestöjä
  • keräämällä ja jakamalla kulttuurialan ja luovien alojen innovointia ja kasvua edistäviä tietoja, käytäntöjä, ideoita ja ratkaisuja
  • järjestämällä koulutusta ja neuvontaa ammattilaisille
  • edustamalla aloja ja puhumalla niiden puolesta alaa koskevissa asioissa

Lisätietoa verkostoista, jotka saivat tukea edellisellä Luova Eurooppa -ohjelman ohjelmakaudella (2014–2020).

Ketkä voivat hakea rahoitusta?

Rahoitus on tarkoitettu kulttuurialalla ja luovilla aloilla toimiville organisaatioille. Rahoitusta ei voi hakea yksityishenkilönä.

Lisätietoa hakuprosessista

Lisätietoa eurooppalaisista yhteistyöhankkeista ja muista ehdotuspyynnöistä löytyy verkkosivulta Luova Eurooppa -ohjelma – Kulttuuri.

Tarkempia tietoja hakuprosessista löytyy Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston verkkosivustolta ja ehdotuspyyntöjä koskevalta sivulta sekä Luova Eurooppa -yhteyspisteiden kautta.

Below you will find the list of the 37 European Networks cofinanced under the Creative Europe programme grouped by the following sectors:

 

Creative Europe Networks

Architecture

Book and publishing

Cross-sectoral

Cultural heritage

Music

Performing arts

Disclaimer - third party logos

The European Commission does not own intellectual property rights on the third party logos used in this section. Logos are used with their owners' agreement and are not subject to our reuse policy.

Tagged in:  Luova Eurooppa