Skip to main content

Culture and Creativity

Líonraí Eorpacha

Tugann an clár Eoraip na Cruthaitheachta tacaíocht do líonraí Eorpacha chun cuidiú le hearnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta cur lena gcumas na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

  • buanna a chothú
  • aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna
  • dul i mbun nuálaíochta
  • dul chun cinn a dhéanamh
  • poist a chruthú agus fás a spreagadh

Ag tacú le líonraí trasteorann

Seo a leanas cuid de rudaí luachmhara a dhéanann líonraí a fhaigheann maoiniú ó Eoraip na Cruthaitheachta:

  • eagraíochtaí gairmiúla a nascadh ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin
  • eolas, cleachtais, smaointe agus réitigh a bhailiú agus a scaipeadh chun cuidiú leis na hearnálacha dul i mbun nuálaíochta agus fáis
  • oiliúint agus comhairle a chur ar ghairmithe
  • ionadaíocht a dhéanamh ar na hearnálacha agus tacú leo maidir le príomh-shaincheisteanna earnálacha

Faigh tuilleadh eolais faoi na Líonraí a fuair tacaíocht faoin gcláir Eoraip na Cruthaitheachta (2014-2020) a bhí ann roimhe.

Incháilitheacht le haghaidh maoinithe

Is féidir le heagraíochtaí atá gníomhach in earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta cur isteach ar mhaoiniú. Ní féidir le daoine aonair cur isteach ar mhaoiniú.

Faigh tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais

Faigh tuilleadh eolais faoi thionscadail chomhar Eorpacha agus faoi ghlaonna eile ar thograí faoi shnáithe cultúir Eoraip na Cruthaitheachta.

Cuirfear eolas níos mionsonraithe faoin bpróiseas iarratais ar fáil in am trátha ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr agus sa roinn ar ghlaonna ar thograí agus trí Dheasca Eoraip na Cruthaitheachta.

Below you will find the list of the 37 European Networks cofinanced under the Creative Europe programme grouped by the following sectors:

 

Creative Europe Networks

Architecture

Book and publishing

Cross-sectoral

Cultural heritage

Music

Performing arts

Disclaimer - third party logos

The European Commission does not own intellectual property rights on the third party logos used in this section. Logos are used with their owners' agreement and are not subject to our reuse policy.

Tagged in:  Eoraip na Cruthaitheachta