Skip to main content

Culture and Creativity

Sieci europejskie

Program „Kreatywna Europa” zapewnia wsparcie sieciom europejskim, aby pomóc sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu w zwiększaniu ich zdolności do:

  • pielęgnowania talentów
  • stawiania czoła wspólnym wyzwaniom
  • innowacyjności
  • rozwijania się
  • tworzenia miejsc pracy i generowania wzrostu gospodarczego

Wspieranie sieci transgranicznych

Sieci finansowane w ramach programu „Kreatywna Europa” przyczyniają się do:

  • łączenia organizacji zawodowych w całej Europie i poza jej granicami
  • gromadzenia i rozpowszechniania informacji, praktyk, pomysłów i rozwiązań, które pomagają tym sektorom w innowacjach i rozwoju
  • wspierania szkoleń i doradztwa dla osób z tej branży
  • reprezentowania sektorów i działania w ich imieniu w głównych kwestiach sektorowych

Więcej informacji na temat sieci wspieranych w ramach poprzedniego okresu programowania „Kreatywna Europa” (2014–2020)

Kto się kwalifikuje do finansowania

O finansowanie mogą ubiegać się organizacje działające w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków.

Więcej informacji na temat procesu składania wniosków

Więcej informacji na temat europejskich projektów na rzecz współpracy i innych zaproszeń do składania wniosków w ramach komponentu Kultura w ramach programu „Kreatywna Europa”.

Więcej informacji na temat procesu składania wniosków pojawi się w odpowiednim czasie na stronie internetowej Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury, a także na stronie poświęconej zaproszeniom do składania wniosków oraz na stronach biur programu „Kreatywna Europa”.

Below you will find the list of the 37 European Networks cofinanced under the Creative Europe programme grouped by the following sectors:

 

Creative Europe Networks

Architecture

Book and publishing

Cross-sectoral

Cultural heritage

Music

Performing arts

Disclaimer - third party logos

The European Commission does not own intellectual property rights on the third party logos used in this section. Logos are used with their owners' agreement and are not subject to our reuse policy.

Tagged in:  Kreatywna Europa