Skip to main content

Culture and Creativity

Европейски мрежи

В рамките на програма „Творческа Европа“ се предоставя подкрепа на европейски мрежи, за да се помогне на секторите на културата и творчеството да увеличат капацитета си за:

  • развитие на таланти
  • справяне с общи предизвикателства
  • иновации
  • просперитет
  • създаване на работни места и растеж

Подкрепа за трансгранични мрежи

Мрежите, финансирани чрез „Творческа Европа“:

  • свързват професионални организации в цяла Европа и извън нея
  • събират и разпространяват информация, практики, идеи и решения, които помагат на секторите да създават иновации и да се разрастват
  • предоставят обучение и консултации за специалисти
  • представляват секторите и защитават техните интереси във връзка с различни въпроси

Научете повече за мрежите, получили подкрепа по предишната програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.).

Допустимост за финансиране

Могат да кандидатстват организации, работещи в културните и творческите сектори. Физически лица не могат да кандидатстват.

Процес на кандидатстване

Вижте повече информация за проектите за европейско сътрудничество и други покани за представяне на предложения по направление „Култура“ на програма „Творческа Европа“.

По-подробна информация за процеса на кандидатстване ще бъде публикувана своевременно на уебсайта на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура, както и в раздела за поканите за представяне на предложения и чрез информационните бюра по програма „Творческа Европа“.

Below you will find the list of the 37 European Networks cofinanced under the Creative Europe programme grouped by the following sectors:

 

Creative Europe Networks

Architecture

Book and publishing

Cross-sectoral

Cultural heritage

Music

Performing arts

Tagged in:  Творческа Европа