Skip to main content

Culture and Creativity

Европейски мрежи

В рамките на програма „Творческа Европа“ се предоставя подкрепа на европейски мрежи, за да се помогне на секторите на културата и творчеството да увеличат капацитета си за:

  • развитие на таланти
  • справяне с общи предизвикателства
  • иновации
  • просперитет
  • създаване на работни места и растеж

Подкрепа за трансгранични мрежи

Мрежите, финансирани чрез „Творческа Европа“:

  • свързват професионални организации в цяла Европа и извън нея
  • събират и разпространяват информация, практики, идеи и решения, които помагат на секторите да създават иновации и да се разрастват
  • предоставят обучение и консултации за специалисти
  • представляват секторите и защитават техните интереси във връзка с различни въпроси

Научете повече за мрежите, получили подкрепа по предишната програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.).

Допустимост за финансиране

Могат да кандидатстват организации, работещи в културните и творческите сектори. Физически лица не могат да кандидатстват.

Процес на кандидатстване

Вижте повече информация за проектите за европейско сътрудничество и други покани за представяне на предложения по направление „Култура“ на програма „Творческа Европа“.

По-подробна информация за процеса на кандидатстване ще бъде публикувана своевременно на уебсайта на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура, както и в раздела за поканите за представяне на предложения и чрез информационните бюра по програма „Творческа Европа“.

Below you will find the list of the 37 European Networks cofinanced under the Creative Europe programme grouped by the following sectors:

 

Creative Europe Networks

Architecture

Book and publishing

Cross-sectoral

Cultural heritage

Music

Performing arts

Disclaimer - third party logos

The European Commission does not own intellectual property rights on the third party logos used in this section. Logos are used with their owners' agreement and are not subject to our reuse policy.

Tagged in:  Творческа Европа