Skip to main content

Culture and Creativity

Európske siete

Programom Kreatívna Európa sa poskytuje podpora európskym sieťam s cieľom pomôcť kultúrnym a kreatívnym sektorom zlepšiť ich kapacitu

  • podporovať talenty
  • čeliť spoločnej výzve
  • inovovať
  • prosperovať
  • vytvárať pracovné miesta a rast

Podpora vytvárania cezhraničných sietí

Sieťami financovanými z programu Kreatívna Európa sa poskytuje hodnota týkajúca sa

  • spájania profesijných organizácií v celej Európe a mimo nej
  • zhromažďovania a šírenia informácií, postupov, nápadov a riešení, ktoré pomáhajú sektorom inovovať a rásť
  • poskytovania odbornej prípravy a poradenstva pre profesionálov
  • zastupovania sektorov a obhajovania kľúčových sektorových otázok v ich mene

Viac informácií o sieťach podporovaných v rámci predchádzajúceho programového obdobia programu Kreatívna Európa (na obdobie 2014 až 2020).

Oprávnenosť na financovanie

Uchádzať sa môžu organizácie pôsobiace v kultúrnych a kreatívnych sektoroch. Jednotlivci nemôžu podať žiadosť.

Viac informácií o postupe podávania žiadostí

Viac informácií o projektoch európskej spolupráce a ďalších výzvach na predkladanie návrhov v rámci podprogramu Kultúra programu Kreatívna Európa.

Podrobnejšie informácie o postupe podávania žiadostí budú včas dostupné na webovom sídle Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru, ako aj v časti týkajúcej sa výziev na predkladanie návrhovprostredníctvom informačných kancelárií programu Kreatívna Európa.

Below you will find the list of the 37 European Networks cofinanced under the Creative Europe programme grouped by the following sectors:

 

Creative Europe Networks

Architecture

Book and publishing

Cross-sectoral

Cultural heritage

Music

Performing arts

Disclaimer - third party logos

The European Commission does not own intellectual property rights on the third party logos used in this section. Logos are used with their owners' agreement and are not subject to our reuse policy.

Tagged in:  Kreatívna Európa