Skip to main content

Culture and Creativity

Európske siete

Programom Kreatívna Európa sa poskytuje podpora európskym sieťam s cieľom pomôcť kultúrnym a kreatívnym sektorom zlepšiť ich kapacitu

  • podporovať talenty
  • čeliť spoločnej výzve
  • inovovať
  • prosperovať
  • vytvárať pracovné miesta a rast

Podpora vytvárania cezhraničných sietí

Sieťami financovanými z programu Kreatívna Európa sa poskytuje hodnota týkajúca sa

  • spájania profesijných organizácií v celej Európe a mimo nej
  • zhromažďovania a šírenia informácií, postupov, nápadov a riešení, ktoré pomáhajú sektorom inovovať a rásť
  • poskytovania odbornej prípravy a poradenstva pre profesionálov
  • zastupovania sektorov a obhajovania kľúčových sektorových otázok v ich mene

Viac informácií o sieťach podporovaných v rámci predchádzajúceho programového obdobia programu Kreatívna Európa (na obdobie 2014 až 2020).

Oprávnenosť na financovanie

Uchádzať sa môžu organizácie pôsobiace v kultúrnych a kreatívnych sektoroch. Jednotlivci nemôžu podať žiadosť.

Viac informácií o postupe podávania žiadostí

Viac informácií o projektoch európskej spolupráce a ďalších výzvach na predkladanie návrhov v rámci podprogramu Kultúra programu Kreatívna Európa.

Podrobnejšie informácie o postupe podávania žiadostí budú včas dostupné na webovom sídle Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru, ako aj v časti týkajúcej sa výziev na predkladanie návrhovprostredníctvom informačných kancelárií programu Kreatívna Európa.

Below you will find the list of the 37 European Networks cofinanced under the Creative Europe programme grouped by the following sectors:

 

Creative Europe Networks

Architecture

The Architects’ Council of Europe (ACE)

ACE is the representative organisation for architectural professionals at the European level and speaks on their behalf with a single voice.

Go to the Architects’ Council of Europe's website

Book and publishing

European and International Booksellers Federation (EIBF)

EIBF is a non-commercial European and international umbrella organisation representing national booksellers ‘associations and booksellers from around the world.

Go to the European and International Booksellers Federation's website

Cross-sectoral

Culture Action Europe (CAE)

CAE is the major European network of cultural networks, organisations, artists, activists, academics and policymakers.

Go to Culture Action Europe's website

Trans Europe Halles (TEH)

TEH is a European network of cultural centres initiated by citizens and artists.

Go to Trans Europe Halles' website

European Festivals Association (EFA)

The European Festivals Association (EFA) unites distinguished music, dance, theatre and multidisciplinary arts festivals from Europe and beyond since 1952.

Go to the European Festivals Association's website

European Union National Institutes of Culture (EUNIC)

EUNIC is the network of European national institutes of culture and national bodies engaged in cultural and related activities beyond their national borders.

Go to the European Union National Institutes of Culture's website

European Creative Hubs Network (ECHN)

ECHN is a peer-led network with a mission to enhance the creative, economic and social impact of hubs around Europe and neighbouring countries.

Go to the European Creative Hubs Network's website

On-The-Move

On the Move is an international information network dedicated to artistic and cultural mobility, gathering 67 members from 26 countries.

Go to On-The-Move's website

We are Europe

We are Europe is a network coordinated by Arty Farty which is an association that places itself at the service of young people, innovative cultures, democratic renewal and the general interest.

Go to We are Europe's website

Culture Next (CN)

CN is a European network made up of current and former candidates to the European Capital of Culture title, which supports cities to implement culture-led urban development programmes and policies.

Go to Culture Next's website

Cultural heritage

Europa Nostra

Europa Nostra is the pan-European federation of heritage NGOs supported by a wide network of public and private stakeholders, including private individuals and companies.

Go to Europa Nostra's website

Network of European Museum Organisations (NEMO)

NEMO is a network of national museum organisations and similar bodies representing the museum community of the member states of the Council of Europe.

Go to the Network of European Museum Organisations' website

Future for Religious Heritage (FRH)

FRH is the only European network bringing people and organisations together that wish to save, protect and promote Europe’s religious heritage.

Go to the Future for Religious Heritage's website

World Crafts Council (WCC) Europe

WCC-Europe is the representative organisation of the crafts sector in Europe having 34 members from 21 European countries and whose main statutory mission is to promote crafts in Europe by increasing the awareness and appreciation of crafts as an integral part of the cultural, social and economic well-being of society.

Go to the World Crafts Council's website

Music

European Music Exporters Exchange (EMEE)

EMEE is a non-profit association, which pulls together a mix of public and private funding to support European musicians, music companies and music professionals in their export strategies.

Go to the European Music Exporters Exchange's website

European Early Music Network (REMA)

REMA is the only representative network for early music in Europe which encourages the exchange of knowledge, information and co-operation in the field of early music.

Go to the European Early Music Network's website

Europea Jazz Network (EJN)

EJN is a Eurpe-wide association of promoters specialising in creative music, contemporary jazz and improvised music.

Go to the Europea Jazz Network's website

Jeunesses Musicales International (JMI)

JMI is a global network of NGOs that provides opportunities for young people and children to develop through music across all boundaries.

Go to the Jeunesses Musicales International's website

European Composer and Songwriter Alliance (ECSA)

ECSA is a network representing over 30,000 composers and songwriters across and beyond Europe, speaking for the rights of creators in popular, art and classical, as well as film and audio-visual music.

Go to the European Composer and Songwriter Alliance's website

European Choral Association (ECA-EC)

The European Choral Association is a network of organisations in the field of collective singing in Europe. "If there is space, you can add "Through its members and its Friends' association it also reaches choirs and individuals across Europe and beyond".

Go to the European Choral Association's website

European Network for Live Music Associations

Live DMA is a European non-governmental network working to support and promote the conditions of the live music sector.

Go to the European Network for Live Music Associations' website

Independent Music Publishers International Forum (IMPF)

Representing the interests of the independent music publishing community internationally, IMPF is the network and meeting place for independent music publishers globally.

Go to the Independent Music Publishers International Forum

European Music Council (EMC)

EMC is the broadest network for music organisations across Europe. It is dedicated to the development and promotion of all genres and types of music.

Go to the European Music Council's website

YOUROPE

YOUROPE is the most important association of European popular music festivals, and represents 112 festivals and associated members from 26 European countries.

Go to YOUROPE's website

The European Music Managers Alliance (EMMA)

EMMA brings together Music Managers Forums across and beyond Europe, representing more than 3,600 music managers worldwide and the commercial and professional interests of tens of thousands of artists, songwriters, producers and DJs.

Go to the European Music Managers Alliance's website

Performing arts

International Association of Theatre for Children and Young People (ASSITEJ)

ASSITEJ International is a network unifying artists and organisations across 75 countries and 6 continents who are dedicated to the right of every child and young person to access the arts - especially live performance - from the earliest possible age.

Go to the International Association of Theatre for Children and Young People's website

International network for contemporary performing arts (IETM)

IETM is one of the oldest and largest international cultural networks, representing the voice of more then 530 performing arts organisations and professionals working in the contemporary performing arts worldwide.

Go to the International network for contemporary performing arts' website

European Dancehouse Network (EDN)

EDN is a network for trust and collaboration between European dancehouses sharing a common vision for the development of dance art across borders.

Go to the European Dancehouse Network's website

Disclaimer - third party logos

The European Commission does not own intellectual property rights on the third party logos used in this section. Logos are used with their owners' agreement and are not subject to our reuse policy.

Tagged in:  Kreatívna Európa