Skip to main content

Culture and Creativity

Európske siete

Programom Kreatívna Európa sa poskytuje podpora európskym sieťam s cieľom pomôcť kultúrnym a kreatívnym sektorom zlepšiť ich kapacitu

  • podporovať talenty
  • čeliť spoločnej výzve
  • inovovať
  • prosperovať
  • vytvárať pracovné miesta a rast

Podpora vytvárania cezhraničných sietí

Sieťami financovanými z programu Kreatívna Európa sa poskytuje hodnota týkajúca sa

  • spájania profesijných organizácií v celej Európe a mimo nej
  • zhromažďovania a šírenia informácií, postupov, nápadov a riešení, ktoré pomáhajú sektorom inovovať a rásť
  • poskytovania odbornej prípravy a poradenstva pre profesionálov
  • zastupovania sektorov a obhajovania kľúčových sektorových otázok v ich mene

Viac informácií o sieťach podporovaných v rámci predchádzajúceho programového obdobia programu Kreatívna Európa (na obdobie 2014 až 2020).

Oprávnenosť na financovanie

Uchádzať sa môžu organizácie pôsobiace v kultúrnych a kreatívnych sektoroch. Jednotlivci nemôžu podať žiadosť.

Viac informácií o postupe podávania žiadostí

Viac informácií o projektoch európskej spolupráce a ďalších výzvach na predkladanie návrhov v rámci podprogramu Kultúra programu Kreatívna Európa.

Podrobnejšie informácie o postupe podávania žiadostí budú včas dostupné na webovom sídle Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru, ako aj v časti týkajúcej sa výziev na predkladanie návrhovprostredníctvom informačných kancelárií programu Kreatívna Európa.

Below you will find the list of the 37 European Networks cofinanced under the Creative Europe programme grouped by the following sectors:

 

Creative Europe Networks

Architecture

The Architects’ Council of Europe (ACE)

ACE is the representative organisation for architectural professionals at the European level and speaks on their behalf with a single voice.

Book and publishing

European and International Booksellers Federation (EIBF)

EIBF is a non-commercial European and international umbrella organisation representing national booksellers ‘associations and booksellers from around the world.

Cross-sectoral

Culture Action Europe (CAE)

CAE is the major European network of cultural networks, organisations, artists, activists, academics and policymakers.

Trans Europe Halles (TEH)

TEH is a European network of cultural centres initiated by citizens and artists.

European Festivals Association (EFA)

The European Festivals Association (EFA) unites distinguished music, dance, theatre and multidisciplinary arts festivals from Europe and beyond since 1952.

European Union National Institutes of Culture (EUNIC)

EUNIC is the network of European national institutes of culture and national bodies engaged in cultural and related activities beyond their national borders.

European Creative Hubs Network (ECHN)

ECHN is a peer-led network with a mission to enhance the creative, economic and social impact of hubs around Europe and neighbouring countries.

On-The-Move

On the Move is an international information network dedicated to artistic and cultural mobility, gathering 67 members from 26 countries.

Reset!

Developed by Arty Farty, the Reset! Network coordinates and expands a cross-sector network of European cultural and media structures. It does so based on the values of independence, diversity, pluralism, ecology, citizenship, inclusion and equality. Reset! serves as a laboratory promoting cultural innovation through workshops, debates, conferences.

Culture Next (CN)

CN is a European network made up of current and former candidates to the European Capital of Culture title, which supports cities to implement culture-led urban development programmes and policies.

Cultural heritage

Europa Nostra

Europa Nostra is the pan-European federation of heritage NGOs supported by a wide network of public and private stakeholders, including private individuals and companies.

Network of European Museum Organisations (NEMO)

NEMO is a network of national museum organisations and similar bodies representing the museum community of the member states of the Council of Europe.

Future for Religious Heritage (FRH)

FRH is the only European network bringing people and organisations together that wish to save, protect and promote Europe’s religious heritage.

World Crafts Council (WCC) Europe

WCC-Europe is the representative organisation of the crafts sector in Europe having 34 members from 21 European countries and whose main statutory mission is to promote crafts in Europe by increasing the awareness and appreciation of crafts as an integral part of the cultural, social and economic well-being of society.

Music

European Music Exporters Exchange (EMEE)

EMEE is a non-profit association, which pulls together a mix of public and private funding to support European musicians, music companies and music professionals in their export strategies.

European Early Music Network (REMA)

REMA is the only representative network for early music in Europe which encourages the exchange of knowledge, information and co-operation in the field of early music.

Europea Jazz Network (EJN)

EJN is a Eurpe-wide association of promoters specialising in creative music, contemporary jazz and improvised music.

Jeunesses Musicales International (JMI)

JMI is a global network of NGOs that provides opportunities for young people and children to develop through music across all boundaries.

European Composer and Songwriter Alliance (ECSA)

ECSA is a network representing over 30,000 composers and songwriters across and beyond Europe, speaking for the rights of creators in popular, art and classical, as well as film and audio-visual music.

European Choral Association (ECA-EC)

The European Choral Association is a network of organisations in the field of collective singing in Europe. "If there is space, you can add "Through its members and its Friends' association it also reaches choirs and individuals across Europe and beyond".

European Network for Live Music Associations

Live DMA is a European non-governmental network working to support and promote the conditions of the live music sector.

Independent Music Publishers International Forum (IMPF)

Representing the interests of the independent music publishing community internationally, IMPF is the network and meeting place for independent music publishers globally.

European Music Council (EMC)

EMC is the broadest network for music organisations across Europe. It is dedicated to the development and promotion of all genres and types of music.

YOUROPE

YOUROPE is the most important association of European popular music festivals, and represents 112 festivals and associated members from 26 European countries.

The European Music Managers Alliance (EMMA)

EMMA brings together Music Managers Forums across and beyond Europe, representing more than 3,600 music managers worldwide and the commercial and professional interests of tens of thousands of artists, songwriters, producers and DJs.

Performing arts

International Association of Theatre for Children and Young People (ASSITEJ)

ASSITEJ International is a network unifying artists and organisations across 75 countries and 6 continents who are dedicated to the right of every child and young person to access the arts - especially live performance - from the earliest possible age.

International network for contemporary performing arts (IETM)

IETM is one of the oldest and largest international cultural networks, representing the voice of more then 530 performing arts organisations and professionals working in the contemporary performing arts worldwide.

European Dance Development Network (EDN)

EDN is a network of dance development organisations based in Europe working towards a sustainable, progressive and equitable dance sector.

Disclaimer - third party logos

The European Commission does not own intellectual property rights on the third party logos used in this section. Logos are used with their owners' agreement and are not subject to our reuse policy.

Tagged in:  Kreatívna Európa