Skip to main content

Culture and Creativity

Βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός

Ο πολιτισμός αποτελεί κινητήρια δύναμη αλλά και καταλύτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης αποτελεί πολύτιμο πόρο στους τομείς του τουρισμού, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί ζωτικό μέρος των στρατηγικών περιφερειακής και μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. Υπό αυτό το πρίσμα, ο πολιτισμός αποτελεί κινητήρια δύναμη αλλά και καταλύτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τουρισμός: η ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ο τουρισμός είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, αλλά συνεπάγεται επίσης προκλήσεις που σχετίζονται με τον συνωστισμό, την πολιτισμική ιδιοποίηση και την απώλεια της αυθεντικότητας. Ο τουρισμός αποφέρει χρήματα και θέσεις εργασίας στις πόλεις και τις περιφέρειες, αλλά μπορεί επίσης να βλάψει την καθημερινή ζωή των κατοίκων, καθώς και τον πολιτισμό και την κληρονομιά της περιοχής.

Δεδομένων των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων του υπερτουρισμού και του αντικτύπου του στην πολιτιστική κληρονομιά, ορισμένες τοπικές κοινότητες και ορισμένοι εμπειρογνώμονες σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν αντιταχθεί κατά καιρούς στον τουρισμό και τη συναφή ανάπτυξή του.

Ο βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός προσφέρει μια νέα προοπτική, καθώς θέτει την πολιτιστική κληρονομιά και τις τοπικές κοινότητες στο επίκεντρο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι καίριας σημασίας για την εξασφάλιση αποτελεσμάτων προς όφελος τόσο της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και του τοπικού πληθυσμού. Στόχος του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού είναι η διασφάλιση ορθών πρακτικών διατήρησης σε συνδυασμό με μια αυθεντική ερμηνεία που στηρίζει την τοπική οικονομία.

Μάθετε περισσότερα για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενθαρρύνει τον βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό.

Ομάδα εργασίας «ανοικτή μέθοδος συντονισμού για τον βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό»

Το πρόγραμμα εργασίας για τον πολιτισμό που εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ για την περίοδο 2015-2018 περιλάμβανε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από ευρωπαίους εμπειρογνώμονες στον τομέα του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού στο πλαίσιο της προσέγγισης της ανοικτής μεθόδου συντονισμού.

Η επακόλουθη έκθεση περιλαμβάνει τον πρώτο ορισμό του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού, καθώς και συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, και 27 περιπτωσιολογικές μελέτες που καταδεικνύουν βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τόσο την υλική όσο και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

Διαβάστε την έκθεση για τον βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό.

Επιλεγέντα έργα

Έργο SPOT

Το έργο αυτό, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης για την κατανόηση και τη διαχείριση του πολιτιστικού τουρισμού, καθώς και στην προώθηση της ανάπτυξης μειονεκτουσών περιοχών.

Μάθετε περισσότερα για το έργο SPOT.

SmartCulTour

Το έργο αυτό, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», στηρίζει την ανάπτυξη σε ευρωπαϊκές περιφέρειες με σημαντικά πολιτιστικά αγαθά, υλικά και άυλα, μέσω του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού.

Μάθετε περισσότερα για το SmartCulTour.

IMPACTOUR

Το έργο αυτό, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», φέρνει σε επαφή φορείς του πολιτιστικού τουρισμού με ερευνητές που έχουν νέες προσεγγίσεις και μεθόδους για τη στήριξη του ευρωπαϊκού πολιτιστικού τουρισμού. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν και η ανάδειξη των πολιτισμών μειονοτικών ομάδων.

Μάθετε περισσότερα για το έργο IMPACTOUR.

Εξέχοντες Ευρωπαϊκοί Προορισμοί (EDEN)

Το EDEN προωθεί πρότυπα βιώσιμου τουρισμού σε ολόκληρη την ΕΕ. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, οι χώρες-εταίροι επιλέγουν και προωθούν «εξέχοντες προορισμούς».

Το EDEN αναδεικνύει αναδυόμενους, μη παραδοσιακούς ευρωπαϊκούς προορισμούς, τονίζοντας τις αξίες και τον χαρακτήρα τους. Λειτουργεί επίσης ως πλατφόρμα ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των βραβευθέντων προορισμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Εθνικοί Φορείς Τουρισμού επιλέγουν κάθε χρόνο ένα θέμα. Ο πολιτιστικός τουρισμός ήταν το θέμα EDEN για το 2017.

Ανακαλύψτε τους βραβευθέντες προορισμούς στον ιστότοπο EDEN.