Skip to main content

Culture and Creativity

Kestlik kultuuriturism

Kultuur on kestliku arengu seisukohast nii käivitav kui ka võimaldav tegur.

Euroopa kultuuripärand on kultuuri, hariduse, tööhõive ja kestliku arengu valdkonnas väärtuslik ressurss. Kestlik kultuuriturism on piirkondlike ja makropiirkondlike arengustrateegiate tähtis osa. Seega on kultuur kestliku arengu seisukohast nii käivitav kui ka võimaldav tegur.

Turism: tasakaal arengu ja kultuuripärandi kaitse vahel

Turism on suurepärane viis, kuidas soodustada kultuuripärandi tutvustamist ja luua selleks võimalusi, kuid sellega kaasnevad ka probleemid nagu ülerahvastatus, kultuuriline omastamine ja autentsuse kadumine. Turism toob linnadesse ja piirkondadesse raha ja töökohti, kuid võib kahjustada ka elanike igapäevaelu ning piirkonna kultuuri ja pärandit.

Arvestades, et liigsel turismil võib olla negatiivne mõju eelkõige kultuuripärandile, on kohalikud kogukonnad ja pärandieksperdid mõnikord turismi ja sellest tuleneva arengu vastu.

Kestlik kultuuriturism loob uue perspektiivi, asetades kultuuripärandi ja kohalikud kogukonnad otsustusprotsessi keskmesse.

Kohalike kogukondade ja muude sidusrühmade kaasamine otsustusprotsessi on väga oluline, et jõuda tulemusteni, millest on kasu nii kultuuripärandi kui ka kohalike elanike vaatevinklist. Kestliku kultuuriturismi eesmärk on tagada head kaitsetavad ja autentne tõlgendamine ning toetada seejuures kohalikku majandust.

Vaata, mida Euroopa Komisjon on teinud kestliku kultuuriturismi soodustamiseks.

Kestliku kultuuriturismi avatud koordinatsiooni meetodi töörühm

Kultuurivaldkonna töökavas, mille liikmesriigid võtsid vastu aastateks 2015–2018, nähti ette, et luuakse töörühm, kuhu kuuluvad kestliku kultuuriturismi eksperdid ja mis tugineb avatud koordinatsiooni meetodile.

Töörühma aruandes esitati esimene kestliku kultuuriturismi definitsioon, samuti soovitused ja suunised poliitikakujundajatele ning 27 juhtumiuuringut, milles tutvustatakse parimaid tavasid nii materiaalse kui ka vaimse kultuuripärandi valdkonnas.

Tutvu kestliku kultuuriturismi aruandega.

Valitud projektid

Projekt SPOT

Projekt, mida rahastatakse programmi „Horisont 2020“ raames, tegeleb uue lähenemisviisi väljatöötamisega kultuuriturismi mõistmisel ja käsitlemisel ning ebasoodsas olukorras olevate piirkondade arengu edendamisega.

Vaata ka projekti SPOT veebisaiti.

SmartCulTour

Projekt, mida rahastatakse programmi „Horisont 2020“ raames, toetab kestliku kultuuriturismi kaudu arengut neis Euroopa piirkondades, kus on nii materiaalseid kui ka mittemateriaalseid olulisi kultuuriväärtusi.

Vaata ka veebisaiti SmartCulTour.

IMPACTOUR

Projekt, mida rahastatakse programmi „Horisont 2020“ raames, viib kokku kultuuriturismi sidusrühmad ja teadlased, kellel on Euroopa kultuuriturismi toetamiseks uued lähenemisviisid ja meetodid. Projekti eesmärk on tugevdada ühtekuuluvustunnet ja väärtustada vähemuskultuure.

Vaata ka IMPACTOURi projekti veebisaiti.

Euroopa turismi tippsihtkohad (EDEN)

EDEN edendab kestliku turismi mudeleid kogu ELis. Selle algatuse kaudu valivad partnerriigid välja tippsihtkohad ning tutvustavad neid kõigile.

EDEN juhib tähelepanu uutele ebatraditsioonilistele Euroopa sihtkohtadele, tuues esile nende väärtusi ja omapära. EDEN tegutseb ka platvormina, kus valitud sihtkohad saavad jagada häid tavasid. Euroopa Komisjon ja riiklikud turismiasutused valivad igal aastal välja ühe teema. Kultuuriturism oli EDENi teema 2017. aastal.

Tutvu auhinnatud sihtkohtadega EDENi veebisaidil.