Skip to main content

Culture and Creativity

Fenntartható kulturális turizmus

A kultúra a fenntartható fejlődés mozgatórugója és támogatója is egyben.

Európa kulturális öröksége értékes erőforrás az idegenforgalom, az oktatás, a foglalkoztatás és a fenntartható fejlődés területén. A fenntartható kulturális turizmus a regionális és makroregionális fejlesztési stratégiák alapvetően fontos része. Ebben a vonatkozásban a kultúra a fenntartható fejlődés mozgatórugója és támogatója is egyben.

Turizmus: a fejlődés és a kulturális örökség védelme közötti egyensúly

Az idegenforgalom kiváló módja a kulturális örökség ösztönzésének és az ahhoz való hozzáférés biztosításának, de kihívásokat is jelent a túlzsúfoltság, a kulturális kisajátítás és az eredetiség elvesztése terén. Az idegenforgalom pénzt és munkahelyeket teremt a városoknak és a régióknak, ugyanakkor károsíthatja a lakosok mindennapi életét, valamint a terület kultúráját és örökségét is.

Tekintettel a túlzott turizmus lehetséges negatív következményeire és a kulturális örökségre gyakorolt hatására, egyes helyi közösségek és kulturális örökséggel foglalkozó szakértők időnként ellenezték az idegenforgalmat és az ahhoz kapcsolódó fejlesztéseket.

A fenntartható kulturális turizmus új perspektívát kínál, mivel a kulturális örökséget és a helyi közösségeket helyezi a döntéshozatali folyamatok középpontjába.

A helyi közösségek és más érdekelt felek döntéshozatali folyamatokba való bevonása kulcsfontosságú annak biztosításához, hogy az eredmények mind a kulturális örökség, mind pedig a helyi lakosság javát szolgálják. A fenntartható kulturális turizmus célja a bevált természetvédelmi gyakorlatok és a helyi gazdaságot támogató, hiteles értelmezés biztosítása.

Tudjon meg többet arról, mit tesz az Európai Bizottság a fenntartható kulturális turizmus ösztönzése érdekében.

A fenntartható kulturális turizmusra vonatkozó nyitott koordinációs módszerrel foglalkozó munkacsoport

Az uniós tagállamok által a 2015–2018-as időszakra elfogadott kulturális munkatervben szerepelt egy európai szakértőkből álló, a fenntartható kulturális turizmussal foglalkozó és a nyitott koordinációs módszer megközelítését alkalmazó munkacsoport.

A csoport munkájáról szóló jelentés tartalmazza a fenntartható kulturális turizmus első meghatározását, ajánlásokat tesz és iránymutatásokat nyújt politikai döntéshozók számára, valamint ismertet 27 esettanulmányt, amelyek bevált gyakorlatokat mutatnak be mind a tárgyi, mind a szellemi kulturális örökséggel kapcsolatban.

Olvassa el a fenntartható kulturális turizmusról szóló jelentést!

Kiválasztott projektek

A SPOT projekt

A Horizont 2020 program keretében finanszírozott projekt célja, hogy új megközelítést dolgozzon ki a kulturális turizmus megértésére és kezelésére, valamint elősegítse a hátrányos helyzetű térségek fejlődését.

További információk a SPOT projektről

SmartCulTour

A Horizont 2020 keretében finanszírozott projekt a fenntartható kulturális turizmus révén támogatja a jelentős – tárgyi és immateriális – kulturális javakkal rendelkező európai régiók fejlődését.

További információk a SmartCulTour projektről

IMPACTOUR

A Horizont 2020 keretében finanszírozott projekt összekapcsolja a kulturális turizmus érdekelt feleit és azokat a kutatókat, akik új megközelítésekkel és módszerekkel támogatják az európai kulturális turizmust. A projekt célja, hogy megerősítse a kisebbségi kultúrákhoz tartozás érzését és e kultúrák értékelését.

További információk az IMPACTOUR projektről

Kiemelt európai úti célok (EDEN-hálózat)

Az EDEN EU-szerte népszerűsíti a fenntartható turizmus modelljeit. E kezdeményezésen keresztül a partnerországok „kiválósági célpontokat” választanak és népszerűsítenek.

Az EDEN felhívja a figyelmet a feltörekvő, nem hagyományos európai célállomásokra, kiemelve ezek értékeit és jellegzetességét. Emellett platformként is szolgál ahhoz, hogy a díjazott célállomások megoszthassák egymással bevált gyakorlataikat. Az Európai Bizottság és a nemzeti idegenforgalmi szervek minden évben új témát választanak. 2017-ben a kulturális turizmus volt az EDEN témája.

Fedezze fel a nyertes úti célokat az EDEN honlapján.