Skip to main content

Culture and Creativity

Darnus kultūrinis turizmas

Kultūra – ir darnaus vystymosi veiksnys, ir įgalinimo priemonė.

Europos kultūros paveldas – vertingas išteklius turizmo, švietimo, užimtumo ir darnaus vystymosi srityse. Darnus kultūrinis turizmas yra esminė regioninių ir makroregioninių plėtros strategijų dalis. Šiuo atžvilgiu kultūra yra ir darnaus vystymosi veiksnys, ir įgalinimo priemonė.

Turizmas – plėtros ir kultūros paveldo apsaugos pusiausvyra

Turizmas yra puikus būdas skatinti kultūros paveldą ir suteikti galimybę su juo susipažinti, tačiau kartu jis kelia tam tikrų problemų, susijusių su perpildymu, kultūros pasisavinimu ir autentiškumo praradimu. Turizmas padeda miestams ir regionams gauti pajamų ir sukurti darbo vietų, tačiau taip pat jis gali pakenkti gyventojų kasdieniam gyvenimui, vietovės kultūrai ir paveldui.

Atsižvelgiant į galimus neigiamus pernelyg aktyvaus turizmo padarinius ir jo poveikį kultūros paveldui, kai kurioms vietos bendruomenėms ir paveldo specialistams yra tekę pasipriešinti turizmui ir jo plėtrai.

Darnus kultūrinis turizmas suteikia galimybę į visa pažvelgti kitaip, nes sprendimų priėmimo procese svarbiausias tampa kultūros paveldas ir vietos bendruomenės.

Siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekta teigiamų rezultatų tiek kultūros paveldo, tiek vietos gyventojų atžvilgiu, būtina į sprendimų priėmimo procesą įtraukti vietos bendruomenes ir kitus suinteresuotuosius subjektus. Darnaus kultūrinio turizmo tikslas – užtikrinti gerą išsaugojimo praktiką ir autentišką supratimą, kuriais remiama vietos ekonomika.

Daugiau informacijos apie tai, kaip Europos Komisija skatina darnų kultūrinį turizmą.

Darnaus kultūrinio turizmo atvirojo koordinavimo metodo darbo grupė

Į ES valstybių narių priimtą Darbo planą kultūros srityje (2015–2018 m.) buvo įtraukta darbo grupė, kurią sudaro Europos ekspertai darnaus kultūrinio turizmo srityje pagal atvirąjį koordinavimo metodą.

Vėliau parengtoje ataskaitoje pateikiama pirmoji darnaus kultūrinio turizmo apibrėžtis, taip pat politikos formuotojams skirtos rekomendacijos bei gairės ir 27 atvejų tyrimai, kuriuose aptariama geriausia patirtis tiek materialiojo, tiek nematerialiojo kultūros paveldo srityje.

Skaitykite ataskaitą apie darnų kultūrinį turizmą.

Atrinkti projektai

Projektas SPOT

Šiuo pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamu projektu siekiama sukurti naują požiūrį į kultūrinį turizmą bei su juo susijusių klausimų sprendimą ir skatinti mažiau palankių vietovių plėtrą.

Daugiau informacijos apie projektą SPOT.

„SmartCulTour“

Šiuo pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamu projektu remiama Europos regionų, turinčių svarbių tiek materialiųjų, tiek nematerialiųjų kultūros vertybių, plėtra pasitelkiant darnų kultūrinį turizmą.

Daugiau informacijos apie projektą „SmartCulTour“.

IMPACTOUR

Šiame pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamame projekte suvienijami kultūrinio turizmo suinteresuotieji subjektai ir tyrėjai, taikantys naują požiūrį ir metodus Europos kultūriniam turizmui remti. Šio projekto tikslas – sustiprinti priklausymo bendruomenei jausmą ir vertinti mažumų kultūras.

Daugiau informacijos apie projektą IMPACTOUR.

Patraukliausios Europos turizmo vietovės (EDEN)

Patraukliausių Europos turizmo vietovių projektu skatinami darnaus turizmo modeliai visoje ES. Įgyvendindamos šią iniciatyvą šalys partnerės atrenka ir skatina patraukliausias turizmo vietoves.

Patraukliausių Europos turizmo vietovių iniciatyva atkreipiamas dėmesys į besivystančias, netradicines Europos turizmo vietoves, pabrėžiant jų vertybes ir savitumą. Tai taip pat yra platforma, kurioje laimėjusios turizmo vietovės gali pasidalyti gerąja patirtimi. Europos Komisija ir nacionalinės turizmo institucijos kasmet parenka temą. 2017 m. Patraukliausių Europos turizmo vietovių tema buvo kultūrinis turizmas.

Laimėjusias turizmo vietoves rasite Patraukliausių Europos turizmo vietovių svetainėje.