Skip to main content

Culture and Creativity

Turismul cultural durabil

Cultura este atât un motor, cât și un vector de dezvoltare durabilă.

Patrimoniul cultural al Europei este o resursă valoroasă în domeniul turismului, educației, ocupării forței de muncă și dezvoltării durabile. Turismul cultural durabil este o parte esențială a strategiilor de dezvoltare regională și macroregională. Din această perspectivă, cultura este atât un motor, cât și un vector de dezvoltare durabilă.

Turismul: echilibrul dintre dezvoltare și protejarea patrimoniului cultural

Turismul este o modalitate excelentă de a încuraja și a asigura accesul la patrimoniul cultural, dar implică, de asemenea, provocări legate de supraaglomerare, însușirea culturală și pierderea autenticității. Turismul aduce bani și creează locuri de muncă în orașe și regiuni, dar poate, de asemenea, să afecteze viața cotidiană a populației locale, precum și cultura și patrimoniul din zonele respective.

Având în vedere posibilele efecte negative ale turismului excesiv și impactul acestuia asupra patrimoniului cultural, unele comunități locale și experți în patrimoniu s-au opus uneori turismului și dezvoltării acestuia.

Turismul cultural durabil oferă o nouă perspectivă, plasând patrimoniul cultural și comunitățile locale în centrul proceselor decizionale.

Implicarea comunităților locale și a altor părți interesate în procesele decizionale este esențială pentru a aduce beneficii atât patrimoniului cultural, cât și populației locale. Obiectivul turismului cultural durabil este de a asigura bune practici de conservare, alături de o interpretare autentică care să sprijine economia locală.

Aflați mai multe despre ce face Comisia Europeană pentru a încuraja turismul cultural durabil.

Grupul de lucru MDC pentru un turism cultural durabil

Planul de lucru în domeniul culturii adoptat de statele membre ale UE pentru perioada 2015-2018 a inclus crearea unui grup de lucru alcătuit din experți europeni în domeniul turismului cultural durabil în cadrul abordării bazate pe metoda deschisă de coordonare.

Raportul rezultat include prima definiție a turismului cultural durabil, precum și recomandări și orientări pentru responsabilii de elaborarea politicilor și 27 de studii de caz care ilustrează cele mai bune practici în domeniul patrimoniului cultural material și imaterial.

Citiți Raportul privind turismul cultural durabil.

Proiecte selectate

Proiectul SPOT

Finanțat prin programul Orizont 2020, acest proiect urmărește să dezvolte o nouă abordare privind înțelegerea și abordarea turismului cultural și să promoveze dezvoltarea zonelor defavorizate.

Aflați mai multe despre proiectul SPOT.

SmartCulTour

Finanțat prin programul Orizont 2020, acest proiect sprijină dezvoltarea în regiunile europene cu un patrimoniu cultural important, atât material, cât și imaterial, prin intermediul turismului cultural durabil.

Aflați mai multe despre SmartCulTour.

IMPACTOUR

Finanțat prin programul Orizont 2020, acest proiect reunește părțile interesate din domeniul turismului cultural și cercetătorii care au abordări și metode noi de sprijinire a turismului cultural european. Scopul proiectului este de a consolida sentimentul de apartenență și de a pune în valoare culturile minorităților.

Aflați mai multe despre proiectul IMPACTOUR.

Destinații europene de excelență (EDEN)

EDEN promovează modele de turism durabil la nivelul UE. În cadrul acestei inițiative, țările partenere selectează și promovează „destinații de excelență”.

EDEN atrage atenția asupra destinațiilor europene netradiționale emergente, evidențiind valorile și caracterul acestora. Funcționează, de asemenea, ca platformă pentru schimbul de bune practici între destinațiile premiate. Comisia Europeană și organismele naționale de turism aleg o temă în fiecare an. Tema EDEN din 2017 a fost turismul cultural.

Descoperiți destinațiile câștigătoare pe site-ul EDEN.