Skip to main content

Culture and Creativity

Bæredygtig kulturturisme

Kultur er både en drivkraft og en katalysator for bæredygtig udvikling.

Europas kulturarv er en værdifuld ressource inden for turisme, uddannelse, beskæftigelse og bæredygtig udvikling. Bæredygtig kulturturisme er en afgørende del af regionale og makroregionale udviklingsstrategier. I denne henseende er kultur både en drivkraft og en katalysator for bæredygtig udvikling.

Turisme: balancen mellem udvikling og beskyttelse af kulturarven

Turisme er en fremragende måde at fremme og give adgang til kulturarv på, men den medfører også udfordringer i forbindelse med trængsel, kulturel tilegnelse og tab af autenticitet. Turisme bringer penge og arbejdspladser til byer og regioner, men den kan også skade beboernes dagligdag samt områdets kultur og kulturarv.

I betragtning af de mulige negative virkninger af overdreven turisme og dens indvirkning på kulturarven har nogle lokalsamfund og kulturarvseksperter til tider modsat sig turisme og den dermed forbundne udvikling.

Bæredygtig kulturturisme giver et nyt perspektiv, da den sætter kulturarven og lokalsamfundene i centrum for beslutningsprocesserne.

Inddragelse af lokalsamfund og andre interessenter i beslutningsprocessen er afgørende for at sikre, at resultaterne gavner både kulturarven og lokalbefolkningen. Målet med bæredygtig kulturturisme er at sikre god bevaringspraksis sammen med en autentisk fortolkning, der støtter den lokale økonomi.

Læs mere om, hvad Kommissionen gør for at fremme bæredygtig kulturturisme.

Arbejdsgruppen for bæredygtig kulturturisme under den åbne koordinationsmetode

Arbejdsplanen på kulturområdet, som EU's medlemsstater vedtog for perioden 2015-2018, omfattede en arbejdsgruppe bestående af europæiske eksperter inden for bæredygtig kulturturisme under den åbne koordinationsmetode.

Den deraf følgende rapport omfatter den første definition af bæredygtig kulturturisme samt anbefalinger og retningslinjer for politiske beslutningstagere og 27 casestudier, der illustrerer bedste praksis inden for både materiel og immateriel kulturarv.

Læs rapporten om bæredygtig kulturturisme.

Udvalgte projekter

SPOT-projektet

Dette projekt, der finansieres under Horisont 2020-programmet, har til formål at udvikle en ny tilgang til forståelse og håndtering af kulturturisme og fremme udviklingen af ugunstigt stillede områder.

Læs mere om SPOT-projektet.

SmartCulTour

Dette projekt, der finansieres under Horisont 2020, støtter udviklingen i europæiske regioner med vigtige kulturelle aktiver, både materielle og immaterielle, gennem bæredygtig kulturturisme.

Læs mere om SmartCulTour.

IMPACTOUR

Dette projekt, der finansieres under Horisont 2020, forbinder interessenter inden for kulturturisme og forskere, som har nye tilgange og metoder til støtte af europæisk kulturturisme. Formålet med projektet er at styrke følelsen af at høre til og at værdsætte mindretalskulturer.

Læs mere om IMPACTOUR-projektet.

European Destinations of Excellence (EDEN)

EDEN fremmer modeller for bæredygtig turisme i hele EU. Gennem dette initiativ udvælger og fremmer partnerskabslandene "fremragende rejsemål".

EDEN gør opmærksom på nye, utraditionelle europæiske rejsemål og fremhæver deres værdier og karakter. Det fungerer også som en platform for udveksling af god praksis mellem prisbelønnede destinationer. Kommissionen og de nationale turistorganer vælger hvert år et tema. Kulturturisme var temaet for EDEN i 2017.

Se de vindende destinationer på EDEN's hjemmeside.