Skip to main content

Culture and Creativity

Kultuuriga tegelevad üleeuroopalised üksused

See programmi „Loov Euroopa“ uus meede toetab kultuuriga tegelevaid üleeuroopalisi üksusi, näiteks orkestreid, kellel on lai geograafiline kõlapind ja kelle eesmärk on pakkuda noortele andekatele kunstnikele koolitus-, enesetäiendus- ja esinemisvõimalusi.

Noorele publikule suunatud ürituste ja digitehnoloogia toetamine

Selle meetmega rahastatakse osalevaid organisatsioone, et nad toetaksid noori kunstnikke ja pakuks neile võimalusi enda arendamiseks ja regulaarseks esinemiseks. Peamine eesmärk on jõuda noore publikuni kas siis etenduste, kontsertide või muude elavas esituses toimuvate ürituste või digivahendite vahendusel toimuvate ürituste kaudu.

Organisatsioonid peavad noorte kunstnike värbamisel kasutama ranget ja kaasavat lähenemisviisi. Värbamisel tuleb tagada, et projekti kaasatud kunstnikud on mõne programmis „Loov Euroopa“ osaleva riigi kodanikud/elanikud (selliseid riike on vähemalt 20).

Toetuskõlblikkus

Praeguses etapis on meede suunatud organisatsioonidele, kes toetavad noori ja andekaid muusikuid, kes mängivad mõnes orkestris. Toetust võivad taotleda organisatsioonid, kes koolitavad noori andekaid kunstnikke, kellest saavad professionaalsed muusikud, ning kes korraldavad ja reklaamivad esitusi, mis on suunatud eelkõige Euroopa noorele kuulajaskonnale.

Lisateave taotlusprotsessi kohta

Lisateavet kultuuriga tegelevate üleeuroopaliste üksuste ja muude konkursikutsete kohta leiad programmi „Loov Euroopa“ kultuuri tegevussuuna alt.

Taotlusprotsessi käsitlev üksikasjalik teave tehakse õigeaegselt kättesaadavaks Euroopa hariduse ja kultuuri rakendusameti veebisaidil, samuti konkursikutsete rubriigis ja programmi „Loov Euroopa“ teabepunktide kaudu.

Tagged in:  Programm „Loov Euroopa“