Skip to main content

Culture and Creativity

Euroopan laajuiset kulttuuriyhteisöt

Tällä Luova Eurooppa -ohjelmaan kuuluvalla uudella toiminnalla tuetaan kansainvälisiä kulttuuriyhteisöjä, jotka tarjoavat erityislahjakkaille nuorille taiteilijoille mahdollisuuksia kouluttautua, valmistua ammattiin ja esiintyä.

Tukea nuorten tavoittamiseen live-esityksillä ja digitaalisilla välineillä

Tällä toimella tuetaan ohjelmaan osallistuvia organisaatioita, jotta ne voivat antaa nuorille taiteilijoille mahdollisuuksia kehittyä ja esitellä töitään. Live-esityksillä ja digitaalisilla välineillä on tarkoitus tavoittaa etenkin nuorta yleisöä.

Lisäksi nuorten taiteilijoiden rekrytointi on toteutettava järjestelmällisellä ja osallistavalla tavalla. Järjestäjien on myös varmistettava, että hankkeisiin osallistuvat taiteilijat tulevat vähintään 20:stä Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvasta maasta.

Ketkä voivat hakea rahoitusta?

Tällä hetkellä rahoitus on tarkoitettu organisaatioille, jotka tukevat erityislahjakkaita, nuoria, eurooppalaisia orkesterimuusikoita. Rahoitusta voivat hakea organisaatiot, jotka kouluttavat nuoria, erityislahjakkaita taiteilijoita ammattiin sekä järjestävät ja tukevat esityksiä, joiden kohdeyleisönä ovat erityisesti eurooppalaiset nuoret.

Lisätietoa hakuprosessista

Lisätietoa Euroopan laajuisista kulttuuriyhteisöistä ja muista ehdotuspyynnöistä löytyy verkkosivulta Luova Eurooppa -ohjelma – Kulttuuri.

Tarkempia tietoja hakuprosessista löytyy Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston verkkosivustolta ja ehdotuspyyntöjä koskevalta sivulta sekä Luova Eurooppa -yhteyspisteiden kautta.

Tagged in:  Luova Eurooppa