Skip to main content

Culture and Creativity

Paneuropæiske kulturelle enheder

Dette nye initiativ under programmet Et Kreativt Europa har til formål at støtte kulturelle enheder – f.eks. orkestre – inden for et stort geografisk område og tilbyde uddannelse, professionalisering og muligheder for at optræde for unge kunstnere med et stort talent.

Støtte til at nå ud til unge gennem livearrangementer og digital teknologi

Dette initiativ skal finansiere de deltagende organisationer og støtte unge kunstnere, så de har mulighed for regelmæssigt at udvikle og fremvise deres talenter. Det er et vigtigt mål at nå ud til unge via liveoptræden og digitale værktøjer.

Organisationerne skal bruge en stringent og inkluderende tilgang til rekruttering af unge kunstnere. Rekrutteringen skal også sikre, at de kunstnere, der deltager i disse projekter, er statsborgere fra eller bosiddende i mindst 20 af de lande, der deltager i programmet Et Kreativt Europa.

Støtteberettigelse

På nuværende tidspunkt vil initiativet være målrettet organisationer, der støtter unge og meget talentfulde europæiske orkestermusikere. Organisationer, der uddanner unge, meget talentfulde kunstnere til en professionel karriere, og som tilrettelægger og promoverer koncerter, der skal tiltrække en ung europæisk målgruppe, er berettigede til at ansøge.

Læs mere om ansøgningsprocessen

Læs mere om de tværeuropæiske kulturelle enheder og andre indkaldelser af forslag under kulturdelprogrammet under Et Kreativt Europa.

Du vil inden længe kunne finde flere detaljer om ansøgningsprocessen på webstedet for Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur samt i afsnittet om indkaldelser af forslag og gennem kontorerne for Et Kreativt Europa.

Tagged in:  Et Kreativt Europa