Skip to main content

Culture and Creativity

Паневропейски културни организации

Новото действие на програмата „Творческа Европа“ има за цел да подкрепи културни организации – като например оркестри – с широк географски обхват, чиято цел е да предложат възможности за обучение, професионализация и възможности за изява на млади, много талантливи творци.

Подкрепа за достигането до младата публика чрез прояви на живо и цифрови технологии

С това действие ще се финансират участващите организации, за да се осигури подкрепа за младите творци и да им се даде възможност редовно да развиват и демонстрират своите таланти. Основна цел е достигането до младите аудитории чрез изпълнения на живо и цифрови инструменти.

Организациите ще трябва да възприемат строг и приобщаващ подход за набиране на млади творци. Набирането следва също да гарантира, че артистите, участващи в тези проекти, са граждани/жители на най-малко 20 държави, участващи в програмата „Творческа Европа“.

Допустимост за финансиране

На този етап действието ще бъде насочено към организации, които ще подкрепят европейски млади и много талантливи музиканти в областта на оркестрите. Организациите, които обучават млади, талантливи творци, за да станат професионалисти, и които организират и популяризират представления със специална цел да привличат млади европейски аудитории, имат право да кандидатстват.

Научете повече за процеса на кандидатстване

Повече информация за общоевропейските културни организации и други покани за представяне на предложения по направление „Култура“ на програма „Творческа Европа“.

По-подробна информация относно процеса на кандидатстване ще бъде на разположение своевременно на уебсайта на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура, както и в раздела Покани за представяне на предложения и чрез информационните бюра по програмата „Творческа Европа“.

Tagged in:  Творческа Европа