Skip to main content

Culture and Creativity

Ogólnoeuropejskie podmioty kulturalne

To nowe działanie w ramach programu „Kreatywna Europa” ma na celu wspieranie podmiotów kulturalnych, takich jak np. orkiestry, o dużym zasięgu geograficznym, które oferują młodym, utalentowanym artystom możliwości w zakresie szkoleń, dalszego kształcenia oraz okazje do występów.

Wspieranie działań mających na celu dotarcie do młodych odbiorców poprzez wydarzenia na żywo i technologie cyfrowe

Dzięki funduszom w ramach tego działania uczestniczące organizacje będą mogły wesprzeć młodych artystów i dać im możliwość dalszego rozwijania swoich talentów oraz regularnego ich prezentowania. Głównym celem jest dotarcie do młodych odbiorców poprzez występy na żywo i narzędzia cyfrowe.

Organizacje będą musiały przyjąć rygorystyczne i niewykluczające społecznie podejście do rekrutacji młodych artystów. Muszą również zagwarantować, że artyści zaangażowani w projekty pochodzą z co najmniej 20 krajów uczestniczących w programie „Kreatywna Europa”.

Kto się kwalifikuje do finansowania

Na tym etapie działanie to będzie skierowane do organizacji wspierających europejskich młodych i utalentowanych muzyków orkiestrowych. Wnioski mogą składać organizacje, które pomagają młodym, utalentowanym artystom stać się profesjonalni artystami, oraz organizują i promują występy w celu przyciągnięcia młodej publiczności europejskiej.

Więcej informacji na temat procesu składania wniosków

Więcej informacji na temat ogólnoeuropejskich podmiotów kulturalnych i innych zaproszeń do składania wniosków w ramach komponentu Kultura programu „Kreatywna Europa”.

Więcej szczegółowych informacji na temat procedury składania wniosków będzie wkrótce dostępnych na stronie internetowej Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury, na stronie dotyczącej zaproszeń do składania wniosków oraz na stronach biur programu „Kreatywna Europa”.

Tagged in:  Kreatywna Europa