Skip to main content

Culture and Creativity

Celoevropské kulturní subjekty

Cílem této nové akce programu Kreativní Evropa je podpořit kulturní subjekty (např. orchestry) s velkým geografickým dosahem, které chtějí nabídnout mladým vysoce talentovaným umělcům možnost absolvovat odbornou přípravu, profesionalizovat se a představit se publiku.

Podpora oslovování mladého publika prostřednictvím živých akcí a digitálních technologií

Tato akce bude financovat zúčastněné organizace s cílem podpořit mladé umělce a dát jim příležitost k rozvoji a pravidelné prezentaci svého talentu. Hlavním cílem je při tom oslovovat mladé publikum prostřednictvím živých vystoupení a digitálních nástrojů.

Organizace budou muset k náboru mladých umělců zaujmout přísný a inkluzivní přístup. Nábor by měl rovněž zajistit, aby umělci účastnící se těchto projektů byli státními příslušníky/rezidenty nejméně 20 zemí účastnících se programu Kreativní Evropa.

Kdo může dostat finanční prostředky

V této fázi se akce zaměří na organizace, které budou podporovat mladé a vysoce talentované hudebníky v Evropě v oblasti orchestrální hudby. Přihlásit se mohou organizace, jež školí mladé vysoce talentované umělce, kteří budou v daném žánru působit profesionálně, a pořádají a propagují představení, která mají přilákat speciálně mladé evropské publikum.

Další informace o procesu podávání žádosti

Další informace o celoevropských kulturních organizacích a dalších výzvách k předkládání návrhů v rámci složky Kultura programu Kreativní Evropa

Podrobnější informace o postupu podávání žádostí budou včas k dispozici na internetových stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu, na stránce s výzvami k předkládání návrhů a prostřednictvím kanceláří programu Kreativní Evropa.

Tagged in:  Kreativní Evropa