Skip to main content

Culture and Creativity

Europeiska kulturenheter

Stödet till kulturenheter är ett nytt inslag i Kreativa Europa och ska stötta enheter med stor geografisk räckvidd, till exempel orkestrar, där unga begåvade artister erbjuds praktik, professionalisering och möjligheter att uppträda.

Insatser för att nå ut till en ung publik genom liveframträdanden och digital teknik

Det här stödet ska hjälpa organisationerna att stödja unga artister och ge dem möjlighet att utvecklas och uppträda. Ett viktigt mål är att nå ut till en ung publik via liveframträdanden och digitala verktyg.

Organisationerna måste ha en strikt och inkluderande strategi när de rekryterar unga artister. De ska också se till att deltagarna kommer från minst 20 av de länder som deltar i Kreativa Europa.

Vem kan få bidrag?

I nuläget inriktas åtgärden på organisationer som stöder europeiska unga och talangfulla orkestermusiker. De som kan söka är alltså organisationer som hjälper dessa unga musiker att bli professionella och som anordnar och främjar framträdanden som särskilt når ut till en ung europeisk publik.

Läs mer om hur du söker

Läs mer om europeiska kulturenheter och andra möjligheter inom programområdet Kultur.

Mer information om ansökningsförfarandet kommer att läggas ut på webbplatsen för genomförandeorganet för utbildning och kultur och på sidorna om ansökningsomgångar. Du kan också kontakta programkontoren för Kreativa Europa.

Tagged in:  Kreativa Europa