Skip to main content

Culture and Creativity

Eiropas mēroga kultūras struktūras

Šīs jaunās, programmas “Radošā Eiropa” ietvaros izveidotās darbības mērķis ir atbalstīt tādas kultūras struktūras kā, piemēram, orķestri, kuriem ir liels ģeogrāfiskais tvērums un kuru mērķis ir piedāvāt apmācību, profesionalizāciju un uzstāšanās iespējas jauniem, ļoti talantīgiem māksliniekiem.

Atbalsts jaunu auditoriju uzrunāšanai, izmantojot tiešos pasākumus un digitālo tehnoloģiju

Šīs darbības ietvaros tiks finansētas iesaistītās organizācijas, lai atbalstītu jaunos māksliniekus un dotu viņiem iespēju attīstīt un regulāri parādīt savu talantu. Galvenais mērķis ir uzrunāt jaunas auditorijas, izmantojot tiešos priekšnesumus un digitālos rīkus.

Piesaistot jaunus māksliniekus, organizācijām būs jāievēro rūpīga un iekļaujoša pieeja. Piesaistot māksliniekus, būtu arī jānodrošina, ka šajos projektos iesaistītie dalībnieki ir pilsoņi / pastāvīgie iedzīvotāji no vismaz 20 valstīm, kas piedalās programmā “Radošā Eiropa”.

Tiesības saņemt finansējumu

Šajā posmā šī darbība attieksies uz organizācijām, kas atbalstīs Eiropas jaunos un ļoti talantīgos orķestru mūziķus. Ir tiesības pieteikties organizācijām, kas apmāca jaunus, ļoti talantīgus māksliniekus, lai viņi kļūtu par profesionāļiem, un organizē un veicina priekšnesumus ar īpašu mērķi piesaistīt jaunas Eiropas auditorijas.

Uzziniet vairāk par pieteikšanās procesu

Uzziniet vairāk par Eiropas mēroga kultūras struktūrām un citiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus programmas “Radošā Eiropa” atzarā “Kultūra”.

Plašāka informācija par pieteikšanās procesu noteiktā laikā būs pieejama Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras tīmekļa vietnē, kā arī sadaļā “Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus” un programmas “Radošā Eiropa” birojos.

Tagged in:  Programma “Radošā Eiropa”