Skip to main content

Culture and Creativity

Vseevropski kulturni subjekti

Cilj tega novega ukrepa programa Ustvarjalna Evropa je podpreti kulturne subjekte, kot so orkestri, z velikim geografskim dosegom, katerih cilj je zelo nadarjenim mladim umetnikom ponuditi možnosti za usposabljanje, profesionalizacijo in nastopanje.

Podpiranje dosega mladega občinstva s pomočjo dogodkov v živo in digitalne tehnologije

S tem ukrepom se bodo financirale sodelujoče organizacije, da bi zagotovile podporo za mlade umetnike ter jim omogočile, da razvijajo in redno predstavljajo svojo nadarjenost. Doseganje mladega občinstva prek nastopov v živo in digitalnih orodij je glavni cilj.

Organizacije bodo morale pri pridobivanju mladih umetnikov sprejeti strog in vključujoč pristop. Pri pridobivanju bi bilo treba zagotoviti tudi, da so umetniki, vključeni v te projekte, državljani/rezidenti vsaj 20 držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa.

Upravičenost do financiranja

Na tej stopnji bo ta ukrep namenjen organizacijam, ki bodo podpirale mlade in zelo nadarjene glasbenike na področju orkestrov. Prijavijo se lahko organizacije, ki usposabljajo zelo nadarjene mlade umetnike, da postanejo poklicni umetniki, ter organizirajo in spodbujajo nastope s posebnim ciljem pritegniti mlado evropsko občinstvo.

Več informacij o postopku prijave

Več informacij o vseevropskih kulturnih subjektih in drugih razpisih za zbiranje predlogov je na voljo v okviru sklopa Kultura programa Ustvarjalna Evropa.

Podrobnejše informacije o postopku prijave bodo pravočasno na voljo na spletišču Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo, v razdelku o razpisih za zbiranje predlogov in prek centrov Ustvarjalne Evrope.

Tagged in:  Ustvarjalna Evropa