Skip to main content

Culture and Creativity

Celoeurópske kultúrne subjekty

Cieľom tejto novej akcie programu Kreatívna Európa je podporovať kultúrne subjekty (napríklad orchestre) s veľkým geografickým dosahom, ktorých cieľom je ponúkať mladým a vysoko talentovaným umelcom príležitosti v oblasti prípravy, profesionalizácie a vystupovania.

Podpora významu mladého publika prostredníctvom živých podujatí a digitálnych technológií

Z tejto akcie sa budú financovať účastnícke organizácie s cieľom podporiť mladých umelcov a dať im možnosť pravidelne rozvíjať a prezentovať svoj talent. Hlavným cieľom je osloviť mladé publikum prostredníctvom živých vystúpení a digitálnych nástrojov.

Organizácie budú musieť prijať prísny a inkluzívny prístup k náboru mladých umelcov. V rámci náboru by sa malo tiež zabezpečiť, aby umelci zapojení do týchto projektov boli štátnymi príslušníkmi/rezidentmi z najmenej 20 krajín zúčastňujúcich sa na programe Kreatívna Európa.

Oprávnenosť na financovanie

V tejto fáze sa táto akcia zameria na organizácie, ktoré budú podporovať mladých a vysoko talentovaných európskych hudobníkov v oblasti orchestrov. Organizácie, ktoré pripravujú mladých a vysoko talentovaných umelcov, aby sa stali profesionálmi, a ktoré organizujú a propagujú vystúpenia s osobitným cieľom prilákať mladé európske publikum, sú oprávnené podať žiadosť.

Viac informácií o postupe podávania žiadostí

Viac informácií o Celoeurópskych kultúrnych subjektoch a iných výzvach na predkladanie návrhov sa nachádza v rámci podprogramu Kultúra programu Kreatívna Európa.

Podrobnejšie informácie o postupe podávania žiadostí budú včas k dispozícii na webovom sídle Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru, ako aj v časti výziev na predkladanie návrhov a prostredníctvom informačných kancelárií programu Kreatívna Európa.

Tagged in:  Kreatívna Európa