Skip to main content

Culture and Creativity

Jiem Ewropej tal-Wirt

Il-Jiem Ewropej tal-Wirt huma koorganizzati mill-Unjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Ewropa, li nedew l-azzjoni fl-1985. Huma fost l-avvenimenti kulturali parteċipattivi l-aktar iċċelebrati fl-Ewropa.

Matul il-Jiem Ewropej tal-Wirt, eluf ta’ monumenti u siti jiftħu l-bibien tagħhom, uħud minnhom normalment magħluqin għall-pubbliku għall-bqija tas-sena. Dan jippermetti lin-nies igawdu żjarat bla ħlas, jitgħallmu dwar il-wirt kulturali komuni tagħhom u jsiru parti mis-salvagwardja tal-wirt tal-Ewropa għall-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri.

Il-Jiem Ewropej tal-Wirt jipprovdu aċċess għal eluf ta’ siti li rarament jinfetħu u avvenimenti uniċi lil aktar minn 20 miljun ruħ kull sena.

Skop tal-Jiem Ewropej tal-Wirt

Permezz tal-avvenimenti, l-organizzaturi

  • iqajmu għarfien dwar ir-rikkezza u d-diversità kulturali tal-Ewropa
  • iqanqlu l-interess fil-wirt kulturali tal-Ewropa
  • jiġġieldu r-razziżmu u l-ksenofobija u jinkoraġġixxu tolleranza akbar għal kulturi oħrajn fl-Ewropa kollha
  • jinfurmaw lill-pubbliku u lill-gvernijiet (jew lil dawk li jfasslu l-politika) dwar il-ħtieġa li jiġi protett il-wirt kulturali
  • jistiednu lill-Ewropa twieġeb għall-isfidi soċjali, politiċi u ekonomiċi tas-settur tal-kultura

50 pajjiż involuti

Il-Jiem Ewropej tal-Wirt isiru f’50 pajjiż firmatarju għall-Konvenzjoni Kulturali Ewropea kull Settembru u jiġu organizzati f’kollaborazzjoni mill-qrib mal-koordinaturi nazzjonali.

F’kull pajjiż, network ta’ awtoritajiet reġjonali u lokali, gruppi ċiviċi u privati u eluf ta’ voluntiera huma responsabbli għall-organizzazzjoni ta’ avvenimenti.

Kull sena tiġi b’tema speċjali komuni pan-Ewropea. Il-pajjiżi jistgħu jissieħbu fit-tema komuni annwali. Alternattivament, jistgħu jorganizzaw avvenimenti madwar adattament lokali tat-tema jew tema tal-għażla tagħhom.

Skopri aktar fuq is-sit web tal-Jiem Ewropej tal-Wirt.