Skip to main content

Culture and Creativity

Europese Erfgoeddagen

De Europese Erfgoeddagen worden gezamenlijk georganiseerd door de Europese Unie en de Raad van Europa, die hier in 1985 mee is begonnen. Het is een van de meest gevierde participatieve culturele evenementen in Europa.

Tijdens de Europese Erfgoeddagen openen duizenden monumenten en locaties hun deuren, waarvan sommige normaal gesproken de rest van het jaar gesloten zijn voor het publiek. Zo kunnen mensen hier gratis naartoe, meer te weten komen over hun gemeenschappelijke culturele erfgoed en zich mee inzetten voor de bescherming van het Europese erfgoed voor de huidige en toekomstige generaties.

Tijdens de Europese Erfgoeddagen krijgen jaarlijks meer dan twintig miljoen mensen toegang tot unieke evenementen en duizenden locaties die zelden geopend zijn voor het publiek.

Doel van de Europese Erfgoeddagen

Via dit evenement willen de organisatoren:

  • meer bekendheid geven aan de culturele rijkdom en diversiteit in Europa
  • de belangstelling voor het Europese culturele erfgoed aanwakkeren
  • racisme en vreemdelingenhaat tegengaan en meer verdraagzaamheid ten aanzien van andere culturen in heel Europa bevorderen
  • het publiek en overheden (of beleidsmakers) informeren over de noodzaak om het cultureel erfgoed te beschermen
  • Europa uitnodigen om een oplossing aan te dragen voor de sociale, politieke en economische uitdagingen waarmee de cultuursector te maken heeft

Vijftig deelnemende landen

Elk jaar in september vinden de Europese Erfgoeddagen plaats in de vijftig landen die het Europees Cultureel Verdrag hebben ondertekend. Ze worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de nationale coördinatoren.

In elk land zetten regionale en lokale overheden, burger- en particuliere groepen en duizenden vrijwilligers zich in voor de organisatie van de evenementen.

Elk jaar is er een speciaal gemeenschappelijk pan-Europees thema. Landen kunnen zich bij dat thema aansluiten, of evenementen organiseren rond een eigen variant daarvan of een volledig ander thema.

Meer informatie is te vinden op de website van de Europese Europese Erfgoeddagen.