Skip to main content

Culture and Creativity

Europos paveldo dienos

Europos paveldo dienas bendrai organizuoja Europos Sąjunga ir Europos Taryba, kurios pradėjo šią veiklą 1985 m. Šios dienos yra vienos labiausiai minimų kultūros renginių Europoje.

Europos paveldo dienų metu tūkstančiai paminklinių vietovių atveria duris – kai kurios iš jų paprastai nepriima lankytojų visus likusius metus. Tad žmonės turi galimybę nemokamai apsilankyti, sužinoti apie savo bendrą kultūros paveldą ir prisidėti prie Europos paveldo išsaugojimo dabartinei ir ateities kartoms.

Kasmet Europos paveldo dienų metu daugiau nei 20 mln. žmonių suteikiama galimybė apsilankyti tūkstančiuose retai atidarytų vietovių ir unikalių renginių.

Europos paveldo dienų tikslas

Organizuodami renginius organizatoriai

  • didina informuotumą apie Europos kultūros turtingumą ir įvairovę
  • skatina susidomėjimą Europos kultūros paveldu
  • kovoja su rasizmu bei ksenofobija ir skatina labiau toleruoti kitas kultūras visoje Europoje
  • praneša visuomenei ir valdžios institucijoms (ar politikos formuotojams) apie būtinybę saugoti kultūros paveldą
  • ragina Europą spręsti socialines, politikos ir ekonomikos problemas kultūros sektoriuje

50 dalyvaujančių šalių

Europos paveldo dienos kiekvieną rugsėjo mėn. vyksta 50 Europos kultūros konvenciją pasirašiusių šalių ir yra organizuojamos glaudžiai bendradarbiaujant su nacionaliniais koordinatoriais.

Kiekvienoje šalyje už renginių organizavimą atsakingas regioninių ir vietos valdžios institucijų, pilietinių ir privačių grupių tinklas ir tūkstančiai savanorių.

Kiekvienais metais paskelbiama speciali bendra visos Europos tema. Šalys gali prisijungti prie kasmetinės bendros temos, tačiau jos taip pat gali organizuoti renginius pagal prie vietos pritaikytą temą arba pagal savo temą.

Daugiau informacijos pateikiama Europos paveldo dienų svetainėje.