Skip to main content

Culture and Creativity

Eiropas kultūras mantojuma dienas

Eiropas kultūras mantojuma dienas kopš 1985. gada kopīgi organizē Eiropas Savienība un Eiropas Padome. Tās ir populārāko Eiropā svinēto kultūras pasākumu vidū.

Eiropas kultūras mantojuma dienu laikā durvis ver tūkstošiem pieminekļu un objektu, daži no kuriem parasti ir slēgti sabiedrībai visu atlikušo gadu. Tā iedzīvotajiem ir iespēja bez maksas apmeklēt muzejus, uzzināt par savu kopīgo kultūras mantojumu un palīdzēt saglabāt Eiropas mantojumu pašreizējām un nākamajām paaudzēm.

Eiropas kultūras mantojuma dienas ļauj katru gadu vairāk nekā 20 miljoniem personu apmeklēt tūkstošiem tādu objektu, kuri ir pieejami tikai retu reizi, un piedalīties unikālos pasākumos.

Eiropas kultūras mantojuma dienu mērķis

Ar pasākumu starpniecību organizatori tiecas:

  • vairot izpratni par Eiropas kultūras bagātību un daudzveidību;
  • rosināt interesi par Eiropas kultūras mantojumu;
  • cīnīties pret rasismu un ksenofobiju un veicināt atvērtību citām kultūrām visā Eiropā;
  • informēt sabiedrību un valdības (vai politikas veidotājus) par nepieciešamību aizsargāt kultūras mantojumu;
  • aicināt Eiropu pārvarēt sociālās, politiskās un ekonomiskās problēmas, ar kurām saskaras kultūras sektors.

50 valstis piedalās

Eiropas kultūras mantojuma dienas tiek aizvadītas ik septembri 50 valstīs, kas parakstījušas Eiropas Kultūras konvenciju, un tās tiek rīkotas ciešā sadarbībā ar nacionālajiem koordinatoriem.

Katrā valstī tīkls, ko veido reģionālās un vietējās iestādes, pilsoniskas un privātas grupas un tūkstošiem brīvprātīgo, uzņemas atbildību par pasākumu organizēšanu.

Katru gadu tiek izvēlēta kopīga Eiropas tēma. Valstis var tai pievienoties, to pielāgot vietējai situācijai vai izvēlēties citu.

Lai uzzinātu vairāk, skatiet Eiropas kultūras mantojuma dienu tīmekļa vietni.