Skip to main content

Culture and Creativity

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Dni európskeho kultúrneho dedičstva spoločne organizujú Európska únia a Rada Európy, ktoré túto iniciatívu začali v roku 1985. Patria medzi najobľúbenejšie participatívne kultúrne podujatia v Európe.

Počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva otvárajú svoje dvere tisícky pamiatok a lokalít, pričom niektoré z nich sú zvyčajne po zvyšok roka verejnosti neprístupné. Ľudia tak môžu bezplatne navštíviť a spoznať spoločné kultúrne dedičstvo a stať sa súčasťou ochrany európskeho kultúrneho dedičstva pre súčasné i budúce generácie.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva každoročne sprístupňujú tisícky zriedka otvorených pamiatok a jedinečných podujatí pre viac ako 20 miliónov ľudí.

Účel Dní európskeho kultúrneho dedičstva

Organizátori sa prostredníctvom podujatí snažia:

  • zvyšovať povedomie o kultúrnom bohatstve a rozmanitosti Európy,
  • povzbudzovať záujem o európske kultúrne dedičstvo,
  • bojovať proti rasizmu a xenofóbii a podporovať väčšiu toleranciu voči iným kultúram v celej Európe,
  • informovať verejnosť a vlády (alebo tvorcov politík) o potrebe chrániť kultúrne dedičstvo,
  • vyzvať Európu, aby reagovala na sociálne, politické a hospodárske výzvy v sektore kultúry.

50 zapojených krajín

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sa konajú každý rok v septembri v 50 signatárskych krajinách Európskeho kultúrneho dohovoru a organizujú sa v úzkej spolupráci s národnými koordinátormi.

V každej krajine zodpovedá za organizovanie podujatí sieť regionálnych a miestnych orgánov, občianskych a súkromných skupín a tisícov dobrovoľníkov.

Každý rok sa nesie v znamení osobitnej celoeurópskej témy. Krajiny sa do tejto témy môžu zapojiť. Prípadne môžu podujatia zorganizovať podľa miestneho spracovania danej témy alebo témy podľa vlastného výberu.

Viac informácií nájdete na adrese Dni európskeho kultúrneho dedičstva.