Skip to main content

Culture and Creativity

Dnevi evropske kulturne dediščine

Dneve evropske kulturne dediščine skupaj organizirata Evropska unija in Svet Evrope, ki je ukrep začel izvajati leta 1985. Dogodek je med najbolj razširjenimi participativnimi kulturnimi dogodki v Evropi.

Med dnevi evropske kulturne dediščine vrata odpre na tisoče kulturnih znamenitosti, od katerih so nekateri preostanek leta običajno zaprti za javnost. Ljudje jih lahko takrat brezplačno obiskujejo, spoznavajo skupno kulturno dediščino in sodelujejo pri ohranjanju te dediščine za sedanje in prihodnje generacije.

Dnevi evropske kulturne dediščine vsako leto več kot 20 milijonom ljudi omogočijo dostop do več tisoč redko odprtih kulturnih znamenitosti in edinstvenih dogodkov.

Namen dnevov evropske kulturne dediščine

Organizatorji z dogodki

  • ozaveščajo o kulturnem bogastvu in raznolikosti Evrope
  • spodbujajo zanimanje za evropsko kulturno dediščino
  • preprečujejo rasizem in ksenofobijo ter spodbujajo večjo strpnost do drugih kultur po vsej Evropi
  • obveščajo javnost in vlade oziroma oblikovalce politik o potrebi po varstvu kulturne dediščine
  • pozivajo Evropo, naj se odzove na družbene, politične in gospodarske izzive kulturnega sektorja

50 sodelujočih držav

Dnevi evropske kulturne dediščine vsako leto septembra potekajo v 50 državah podpisnicah Evropske kulturne konvencije in so organizirani v tesnem sodelovanju z nacionalnimi koordinatorji.

V vsaki državi je za organizacijo dogodkov pristojna mreža regionalnih in lokalnih organov, državljanskih in zasebnih skupin ter tisočev prostovoljcev in prostovoljk.

Vsako leto ima posebno skupno vseevropsko temo, ki se ji lahko države pridružijo. Lahko pa organizirajo tudi tematsko lokalno prilagojene dogodke ali dogodke na temo po lastni izbiri.

Več informacij je na voljo na spletišču dnevov evropske kulturne dediščine.