Skip to main content

Culture and Creativity

Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví společně pořádá Evropská unie a Rada Evropy, která tuto akci zahájila v roce 1985. Patří mezi nejznámější participativní kulturní události v Evropě.

Během Dnů evropského dědictví otevírají své dveře tisíce památek a lokalit. Některé z nich jsou po zbytek roku pro veřejnost obvykle uzavřeny. Díky této akci mohou lidé tyto památky a lokality bezplatně navštívit, dozvědět se něco nového o svém společném kulturním dědictví a stát se součástí ochrany evropského dědictví pro současné i budoucí generace.

Dny evropského dědictví poskytují přístup k tisícům zřídka otevřených památek. Jsou jedinečnou akcí, které se každoročně účastní více než 20 milionů lidí.

Účel Dnů evropského dědictví

Prostřednictvím událostí organizátoři

  • zvyšují povědomí o evropském kulturním bohatství a rozmanitosti
  • podněcují zájem o evropské kulturní dědictví
  • bojují proti rasismu a xenofobii a podporují větší toleranci vůči jiným kulturám v celé Evropě
  • informují veřejnost a vlády (nebo tvůrce politik) o potřebě chránit kulturní dědictví
  • vyzývají Evropu k reakci na sociální, politické a hospodářské výzvy odvětví kultury

50 zapojených zemí

Dny evropského dědictví se konají každé září v 50 zemích, které podepsaly Evropskou kulturní úmluvu, a jsou organizovány v úzké spolupráci s národními koordinátory.

Za organizaci akcí v každé zemi zodpovídá síť regionálních a místních orgánů, občanských a soukromých skupin a tisíců dobrovolníků.

Akce má každý rok zvláštní společné celoevropské téma. Země se mohou do každoročního společného tématu zapojit. Mohou případně uspořádat akce související s místní úpravou tématu nebo tématem podle vlastního výběru.

Další informace najdete na internetových stránkách Dnů evropského dědictví.