Skip to main content

Culture and Creativity

Europæiske kulturarvsdage

De europæiske kulturarvsdage organiseres i fællesskab af EU og Europarådet, som lancerede tiltaget i 1985. Det er blandt de mest berømte deltagerorienterede kulturarrangementer i Europa.

Under de europæiske kulturarvsdage åbner tusindvis af monumenter og steder dørene, hvoraf nogle normalt er lukket for offentligheden resten af året. Dette giver folk mulighed for at nyde godt af gratis besøg, lære om deres fælles kulturarv og blive en del af beskyttelsen af Europas kulturarv for nuværende og kommende generationer.

De europæiske kulturarvsdage giver adgang til tusindvis af steder, der ellers kun sjældent er åbne, og unikke begivenheder for over 20 millioner mennesker hvert år.

Formålet med de europæiske kulturarvsdage

Gennem arrangementerne vil arrangørerne

  • øge bevidstheden om Europas kulturelle rigdom og mangfoldighed
  • stimulere interessen for Europas kulturarv
  • bekæmpe racisme og fremmedhad og tilskynde til større tolerance over for andre kulturer i hele Europa
  • informere offentligheden og regeringer (og politiske beslutningstagere) om behovet for at beskytte kulturarven
  • opfordre Europa til at reagere på de sociale, politiske og økonomiske udfordringer i kultursektoren

50 involverede lande

De europæiske kulturarvsdage finder sted hvert år i september i de 50 lande, der har underskrevet den europæiske kulturkonvention, og organiseres i tæt samarbejde med nationale koordinatorer.

Inden for hvert land er et netværk af regionale og lokale myndigheder, borgergrupper og private grupper og tusindvis af frivillige ansvarlige for tilrettelæggelsen af arrangementer.

Hvert år er der et særligt fælleseuropæisk tema. Landene kan deltage i det årlige fælles tema. Alternativt kan de organisere arrangementer omkring en lokal tilpasning af temaet eller et tema efter eget valg.

Læs mere på de europæiske kulturarvsdages hjemmeside.