Skip to main content

Culture and Creativity

Европейски дни на наследството

Европейските дни на наследството се организират от 1985 г. насам съвместно от Европейския съюз и Съвета на Европа. Те са една от европейските културни прояви с най-широко участие.

По време на Европейските дни на наследството хиляди паметници и обекти отварят вратите си, като някои от тях обикновено са затворени за обществеността през останалата част от годината. Това дава възможност на хората да се наслаждават на безплатни посещения, да научат за общото си културно наследство и да бъдат част от опазването на европейското наследство за настоящите и бъдещите поколения.

Европейските дни на наследството осигуряват достъп на повече от 20 млн. души годишно до хиляди рядко отворени обекти и уникални прояви.

Цел на Европейските дни на наследството

Чрез проявите организаторите

  • повишават осведомеността за културното богатство и многообразие на Европа
  • стимулират интереса към културното наследство на Европа
  • борят се с расизма и ксенофобията и насърчават по-голяма толерантност към други култури в цяла Европа
  • информират обществеността и правителствата (или създателите на политики) относно необходимостта от опазване на културното наследство
  • приканват Европа да отговори на социалните, политическите и икономическите предизвикателства в сектора на културата

С участието на 50 държави

Европейските дни на наследството се провеждат в началото на септември в 50-те държави, подписали Европейската културна конвенция, и се организират в тясно сътрудничество с националните координатори.

Във всяка страна за организирането на проявите отговаря мрежа от регионални и местни власти, граждански и частни групи и хиляди доброволци.

Всяка година е посветена на специална общоевропейска тема. Страните могат да се присъединят към общата тема за годината. Те могат също така да организират прояви по местна адаптация на темата или тема по свой избор.

Научете повече на уебсайта на Европейските дни на наследството.