Skip to main content

Culture and Creativity

Euroopan kulttuuriperintöpäivät

Euroopan kulttuuriperintöpäivät on Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston järjestämä tapahtuma, jonka Euroopan neuvosto käynnisti vuonna 1985. Euroopan kulttuuriperintöpäivät on yksi suosituimmista kulttuuritapahtumista Euroopassa.

Euroopan kulttuuriperintöpäivien aikana yleisö pääsee tutustumaan tuhansiin muistomerkkeihin ja kohteisiin – myös sellaisiin, jotka on suljettu suurelta yleisöltä muun ajan vuotta. Tapahtuman aikana ihmiset pääsevät vierailemaan kohteissa ilmaiseksi ja tutustumaan Euroopan yhteiseen kulttuuriperintöön. Tällä tavoin he myös osallistuvat Euroopan kulttuuriperinnön siirtämiseen nykyisille ja tuleville sukupolville.

Euroopan kulttuuriperintöpäivillä esitellään joka vuosi tuhansia harvoin avattuja kohteita ja järjestetään ainutlaatuisia tapahtumia yli 20 miljoonalle vierailijalle.

Euroopan kulttuuriperintöpäivien tarkoitus

Tapahtuman tarkoituksena on

  • lisätä tietoisuutta Euroopan kulttuurisesta rikkaudesta ja monimuotoisuudesta
  • herättää ihmisten kiinnostus Euroopan kulttuuriperintöä kohtaan
  • torjua rasismia ja muukalaisvihaa ja edistää harmonista kulttuurien yhteiseloa kaikkialla Euroopassa
  • tiedottaa yleisölle ja hallituksille (tai poliittisille päättäjille) tarpeesta suojella kulttuuriperintöä
  • kehottaa Eurooppaa vastaamaan kulttuurialan yhteiskunnallisiin, poliittisiin ja taloudellisiin haasteisiin.

Mukana 50 maata

Euroopan kulttuuriperintöpäivät järjestetään syyskuisin 50 maassa, jotka ovat allekirjoittaneet Euroopan kulttuuriyleissopimuksen. Tapahtuma järjestetään tiiviissä yhteistyössä kansallisten koordinaattoreiden kanssa.

Kussakin maassa tapahtumien järjestämisestä vastaa verkosto, joka koostuu alue- ja paikallisviranomaisista, kansalaisjärjestöistä ja yksityisistä toimijoista sekä tuhansista vapaaehtoisista.

Tapahtumalla on joka vuosi yhteinen yleiseurooppalainen teema. Maat voivat joko osallistua yhteiseen teemaan, mukauttaa teemaa paikalliseen kulttuuriin sopivaksi tai järjestää tapahtuman omavalintaisen teeman mukaan.

Lue lisää tapahtumasta Euroopan kulttuuriperintöpäivien verkkosivustolta.