Skip to main content

Culture and Creativity

De europeiska kulturarvsdagarna

De europeiska kulturarvsdagarna har anordnats av Europarådet sedan 1985, och numera deltar även EU i genomförandet. Det är ett av de populäraste kulturevenemangen i Europa.

Under de europeiska kulturarvsdagarna öppnas portarna till tusentals monument och platser som vanligtvis är stängda för allmänheten. Besökarna ges tillfälle att lära sig mer om vårt gemensamma kulturarv och att delta i att bevara Europas kulturarv för dagens och morgondagens européer. Inträdet är dessutom gratis.

Under de europeiska kulturarvsdagarna besöker årligen över 20 miljoner människor tusentals sällan öppnade platser och unika evenemang.

Syftet med de europeiska kulturarvsdagarna

Genom evenemangen vill organisatörerna

  • öka medvetenheten om Europas kulturella rikedom och mångfald
  • stimulera intresset för Europas kulturarv
  • motverka rasism och främlingsfientlighet och uppmuntra till större tolerans för andra kulturer i hela Europa
  • informera allmänheten och myndigheter (eller beslutsfattare) om behovet av att skydda kulturarvet
  • uppmana EU:s invånare att itu med kultursektorns sociala, politiska och ekonomiska utmaningar.

50 deltagarländer

De europeiska kulturarvsdagarna äger rum i september månad i de 50 länder som undertecknat den europeiska kulturkonventionen. De anordnas i nära samarbete med nationella samordnare.

I varje land finns ett nätverk av regionala och lokala myndigheter, medborgargrupper och privata grupper som tillsammans med tusentals volontärer ansvarar för att anordna evenemang.

Varje år har ett särskilt gemensamt europeiskt tema. Länderna kan välja att delta i det årliga gemensamma temat eller anordna evenemang kring en lokal anpassning av temat eller ett tema som de själva väljer.

Läs mer på webbplatsen för de europeiska kulturarvsdagarna.