Skip to main content

Culture and Creativity

Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa są organizowane wspólnie przez Unię Europejską i Radę Europy, która zainicjowała je w 1985 r. Należą one do najpopularniejszych wydarzeń kulturalnych w Europie.

Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa tysiące zabytków i instytucji kultury otwiera swoje podwoje dla szerokiej publiczności. Niektóre z nich są dla niej zwykle niedostępne przez pozostałą część roku. W ramach tego wydarzenia można bezpłatnie zwiedzać zabytki, poznać historię wspólnego dziedzictwa kulturowego i w ten sposób chronić je z myślą o przyszłych pokoleniach.

Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa można zwiedzić tysiące rzadko otwieranych miejsc. Z tej wyjątkowej oferty korzysta rocznie ponad 20 mln osób.

Cel Europejskich Dni Dziedzictwa

Poprzez to wydarzenie organizatorzy:

  • szerzą wiedzę na temat bogactwa i różnorodności kulturowej Europy
  • rozbudzają zainteresowanie europejskim dziedzictwem kulturowym
  • zwalczają rasizm i ksenofobię oraz zachęcają do większej tolerancji dla innych kultur w całej Europie
  • informują społeczeństwo i rządy (lub polityków) o potrzebie ochrony dziedzictwa kulturowego
  • zachęcają Europę do reagowania na społeczne, polityczne i gospodarcze wyzwania sektora kultury.

50 krajów uczestniczących

Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się co roku we wrześniu w 50 krajach, które są sygnatariuszami Europejskiej konwencji kulturalnej. Organizacja tych dni odbywa się w ścisłej współpracy z koordynatorami krajowymi.

W każdym kraju za organizację wydarzeń odpowiadają: sieć władz regionalnych i lokalnych, grupy społeczeństwa obywatelskiego i grupy prywatne oraz tysiące wolontariuszy.

Co roku ogłaszany jest wspólny ogólnoeuropejski temat przewodni. Kraje uczestniczące mogą przyjąć wspólny wyznaczony dla danego roku temat. Mogą też zmienić temat, by dostosować go do lokalnych realiów, lub wybrać swój własny temat.

Strona internetowa Europejskich Dni Dziedzictwa