Skip to main content

Culture and Creativity

Cáceres: paikallisten suunnittelema

Ihmiset, hallinto ja asiantuntijat uudelleenrakentavat Santiagon aukiota yhdessä

Maa:
Type of project :
Size of city/region:
3D view of Santiago square in Cáceres, Spain.

Keskeisiä tietoja

Arkkitehtitoimistot: Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE) ‑liiton kilpailun kautta valittu arkkitehti Antonio Alvarez-Cienfuegos

Päärahoittaja: Pueblos con futuro – Cáceresin maakuntaviranomaisen ohjelma

Valmistumisvuosi: jatkuu edelleen

Pinta-ala:  3 300,50 m²

Taustatietoja kaupungista/alueesta

Cáceres on ollut Unescon maailmanperintökohde vuodesta 1986. Santiagon aukio on yhtä lailla uskontoa harjoittavien asukkaiden ja muiden paikallisten kuin matkailijoiden suosima paikka, koska siellä on paljon kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa.

Asukasyhdistykset olivat kuitenkin yhä enemmän huolissaan tämän arkkitehtonisesti poikkeuksellisen ja kulttuuriperintönä arvokkaan alueen rappeutumisesta ja marginalisoitumisesta.

Viranomaiset päättivät alueen kunnostamisesta vuonna 2022. Tilasta haluttiin viehättävämpi ja paremmin käyttäjien tarpeita vastaava. Toivottiin, että paikallisyhteisö kokee entistä vahvemmin tilan omakseen ja että sinne saadaan monenlaista toimintaa.

Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE) (Extremaduran virallinen arkkitehtiliitto) sai tehtäväkseen järjestää kilpailun, jossa kerätään ehdotuksia seuraavien tavoitteiden toteuttamiseksi:

 • Parannetaan aukion esteettömyyttä. Parannetaan aukion toimivuutta.
 • Laaditaan strategia autolla liikkumista ja pysäköintiä varten.
 • Parannetaan viheralueita.
 • Varmistetaan kaupunki-infrastruktuurin tarkoituksenmukainen hoito.
 • Parannetaan sadeveden talteenottoa ja hulevesien poisjohtamista.

Aloite sai innoituksensa uuden eurooppalaisen Bauhaus-aloitteen arvoista ja periaatteista sekä Espanjan kaupunkiohjelmasta. Hankkeessa toteutetaan Cáceresin paikallisessa toimintasuunnitelmassa esitettyjä toimia, ja se täyttää rakennusten energiajärjestelmien uusimista koskevassa Espanjan pitkän aikavälin strategiassa asetetut tavoitteet.

Ratkaisu

Santiagon aukion ja sitä ympäröivän asuinalueen peruskorjaus saatiin tehtyä seuraavin edellytyksin:

 • Käytettiin osallistavaa toimintamallia, eli kansalaiset olivat tiiviisti mukana päätöksentekomenettelyssä.
 • Useiden eri hallinnon tasojen välillä tehtiin yhteistyötä, joten hankkeella oli vahva johtajuus.
 • Extremaduran arkkitehtiliitto antoi asiantuntijaohjeistusta.

Kilpailun suunnitteluohjeet laati asukasyhdistysten, arkkitehtiliiton ja viranomaisten edustajien työryhmä. Cáceresin maakuntaneuvosto, Cáceresin kaupunginvaltuusto ja arkkitehtiliitto järjestivät myös useita teknisiä kokouksia yhtenäistääkseen kriteerinsä ja odotuksensa.

Arkkitehtiliitto järjesti koko menettelyn ajan yhdessä asukasyhdistysten kanssa lukuisia kokouksia, työpajoja ja toimia, esimerkiksi käyntejä aukiolla. Tavoitteena oli saada asukkaat tietoisiksi aukion peruskorjauksesta ja kerätä heidän ehdotuksiaan.

Kilpailun tuomaristoon kuului asukkaita ja arkkitehtejä sekä paikallis- ja maakuntahallinnon edustajia. Tuomaristo kokoontui heinäkuussa 2022 tarkastelemaan kaikkia jätettyjä ehdotuksia. Voittoisa hanke esiteltiin julkisesti lokakuussa 2022, ja arkkitehtiliiton pääkonttorissa avattiin kaikkien menettelyyn osallistuvien sidosryhmien läsnä ollessa näyttely, jossa kaikki ehdotukset olivat näytteillä.

Hyvän laadun kriteerit (kokonaisuus, paikallisidentiteetti, monimuotoisuus, kauneus)

 • Aukion perusparantaminen on vahvasti sidoksissa asukkaiden esittämiin huoliin ja ehdotuksiin, ja siinä on otettu huomioon paikan erityispiirteet – eli kyseessä on aukio ja asuinalue, jonka kulttuuriperintöarvo on suuri.
 • Ydintavoite oli vahvistaa paikallisyhteisön yhteyttä alueeseen. Osallistavan toimintamallin ansiosta arkkitehdit ovat voineet räätälöidä aukion perusparantamista koskevat ratkaisut kaikkien käyttäjien tarpeita vastaaviksi ja ottaa huomioon paikan arvon kulttuuriperintönä.
 • Asukkaat yritettiin koko menettelyn ajan monin tavoin saada tietoisiksi hankkeeseen liittyvistä haasteista, ja heidän ehdotuksiaan niiden ratkaisemiseksi kerättiin myös. Tällainen osallistava toimintamalli mahdollisti toiveita vastaavien ratkaisujen suunnittelun, ja sen ansiosta yhteisö koki alueen entistä vahvemmin omakseen.

Suunnittelu ja hallinto

Useat eri viranomaiset valvoivat hanketta, muun muassa seuraavat:

 • Cáceresin maakuntavaltuusto (älykkäiden alueellisten infrastruktuurien ja liikkuvuuden osasto)
 • Cáceresin kaupunginvaltuusto (kaupunkialueiden kehittämisen ja historiallisen kaupungin virasto)
 • Cáceresin historiallisen kaupungin konsortio.

Arkkitehtiliitto kehitteli ja toteutti kilpailussa esitettyjä ideoita. Siihen osallistuivat Ciudad Monumental de Cáceresin asukasyhdistys ja koristekivien ja rakennusmateriaalien tekninen oppilaitos (Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción).

Budjetti ja rahoitus

Koko menettelylle (tulevat peruskorjaustyöt mukaan luettuina) varattu kokonaisbudjetti oli 600 000 euroa. Cáceresin maakuntavaltuusto myönsi summan arkkitehtiliitolle hankkeen toteuttamiseen ja perusparantamistöihin. Inflaation takia budjetti tulee luultavasti nousemaan 1,1 miljoonaan euroon.

Siirrettävissä olevat ideat

 • Heti alussa suunnitellaan ja toteutetaan jäsennelty osallistava menettely, jossa kaikenikäiset, kaikista sukupuolista ja sosiaalisista taustoista olevat ihmiset ovat päätösteen keskipiste.
 • Ammatti-ihmisten on johdettava menettelyä, jotta tehtävät päätökset ovat teknisesti ja ajatuksellisesti toteutettavissa.
 • Edistetään vuoropuhelua erilaisten näkemysten, ammattialojen ja hallintojen välillä monitasoisessa yhteishallintomenettelyssä.

Yhteystiedot

 • Ota yhteyttä Extremaduran arkkitehtiliittoon (Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, COADE) sähköpostitse.
 • Ota yhteyttä Cáceresin kunnan kaupunkisuunnitteluosastoon sähköpostitse.