Skip to main content

Culture and Creativity

Innovatiiviset välineet ja liiketoimintamallit -toimen tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisten toimijoiden kilpailukykyä, skaalautuvuutta ja kestävyyttä, parantaa eurooppalaisten teosten näkyvyyttä ja tavoittaa laajempia yleisöjä digiympäristössä.

Tavoitteena on tukea projekteja, jotka keskittyvät audiovisuaalialan erityishaasteisiin, kuten löydettävyyteen, julkaisuikkunoiden jaksottamiseen, rahoitukseen ja alueellisuuteen, jotta eurooppalaiset teokset olisivat vahvasti ja näkyvästi esillä verkossa ja laajan yleisön saatavilla eri maissa.

Hakemuksissa tulisi esittää strategioita, joilla aidosti edistetään alan kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä sekä sosiaalista osallistamista, moninaisuutta, edustavuutta ja sukupuolten tasapuolista edustusta.

Läpinäkyvyydellä on toimessa keskeinen merkitys. Hakemusten tulisi siksi sisältää myös suunnitelman siitä, miten toimen panokset ja tulokset julkaistaan, eli esimerkiksi miten tuloksista viestitään viranomaisille, jäsenmaille ja audiovisuaalialalle.
Total budget
2,44 miljardia €
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Investoinnin laajuudesta riippuen
Who can apply
Ollakseen hakukelpoinen hakijan (avustuksen saajat ja sidosyhteisöt) on oltava oikeushenkilö (julkinen tai yksityinen yhteisö), joka on sijoittautunut johonkin avustukseen oikeutettuun maahan (ks. ehdotuspyyntö) ja joka osallistuu täysimittaisesti Luova Eurooppa -ohjelman MEDIA-lohkoon. Lisäksi sen tulee olla suoraan tai epäsuoraan ja kokonaan tai osake-enemmistön kautta tällaisen maan kansalaisten omistuksessa. Pörssiyhtiöiden kotipaikka määräytyy periaatteessa sen arvopaperipörssin sijaintipaikan perusteella, jossa yhtiö on noteerattu.
No. of partners needed
Hakemuksia voivat lähettää sekä yksittäiset hakijat (yksittäiset avustuksen saajat) että vähintään kahden hakijan muodostamat yhteenliittymät.
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ehdotuspyynnöt
Total initiative budget
8 883 198 €
Version
0.0.0
Sector count
3
Organisation count
3
Need count
7