Skip to main content

Culture and Creativity

Den här åtgärden ska stärka de europeiska aktörernas konkurrenskraft, skalbarhet och hållbarhet, marknadsföra och förbättra tillgången till europeiska produktioner och öka antalet tittare i digitala kanaler.

Syftet är att stödja projekt som fokuserar på den audiovisuella sektorns särskilda utmaningar, till exempel synlighet, visningsfönster, finansiering och territorialitet för att bana väg för ett starkt och synligt utbud av europeiska verk på nätet, över gränserna och till en bred publik.

Ansökningarna bör innehålla lämpliga strategier för att säkerställa en hållbar och miljövänlig bransch samt en jämn könsfördelning, inkludering, mångfald och representation.

Öppenhet är en viktig aspekt. Därför bör ansökningarna innehålla planer för hur åtgärdens indata och resultat ska presenteras, bland annat hur resultaten ska förmedlas till myndigheter, medlemsländer och branschen i stort.
Total budget
2,44 miljarder euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Varierar beroende på investeringens omfattning
Who can apply
De sökande (stödmottagare och anknutna enheter) måste vara rättsliga enheter (offentliga eller privata organ), etablerade i ett av de stödberättigade länderna (se uppgifter om ansökningsomgången) och etablerade i ett av de länder som fullt ut deltar i programområdet Media inom programmet Kreativa Europa. De ska även ägas direkt eller indirekt, helt eller genom majoritetsägande av medborgare från dessa länder. Om det rör sig om ett aktiebolag avgörs hemvisten av var bolaget är börsnoterat.
No. of partners needed
Ansökningar från enskilda sökande tillåts (en enda stödmottagare), samt förslag från konsortium bestående av minst två sökande.
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ansökningsomgångar
Total initiative budget
8,88 miljoner euro
Version
0.0.0
Sector count
3
Organisation count
3
Need count
7