Skip to main content

Culture and Creativity

Mjera „Inovativni instrumenti i poslovni modeli” uvedena je kako bi europski subjekti bili konkurentniji, prilagodljiviji promjenama razmjera aktivnosti i održiviji te kako bi se povećala vidljivost i dostupnost europskih djela, a time i publike u digitalnom okruženju.

Cilj je poduprijeti projekte koji se bave specifičnim temama audiovizualnog sektora, kao što su mogućnost otkrivanja, slijed premijernih predstavljanja, financiranje i teritorijalnost tako da šira javnost ima bogatu i vidljivu prekograničnu ponudu europskih djela na internetu.

Prijave bi trebale sadržavati odgovarajuće strategije za veću održivost i ekološku prihvatljivost tog sektora te za rodnu ravnotežu, uključivost, raznolikost i reprezentativnost.

Budući da je temelj ove mjere transparentnost, prijave bi trebale sadržavati planove za uvid u izdatke i rezultate pojedinačnih aktivnosti. Među bitnim elementima tih planova je način na koji će se o rezultatima obavještavati javna tijela, države članice i audiovizualna industrija.
Total budget
2,44 milijarde EUR
Dates
2021. – 2027.
Grant / loan size
Posebni uvjeti ovisni o opsegu ulaganja
Who can apply
Prijavitelji (korisnici i povezani subjekti) moraju biti pravni subjekti (javna ili privatna tijela), imati sjedište u nekoj od zemalja navedenih u pozivu i u nekoj od zemalja koje su punopravni sudionici potprograma MEDIA programa Kreativna Europa i u cijelosti ili većinskim udjelom u izravnom ili neizravnom vlasništvu državljana tih zemalja. Ako je društvo uvršteno na burzu, njegova državna pripadnost u načelu ovisi o lokaciji burze.
No. of partners needed
Prijave mogu podnositi pojedinačni prijavitelji (jedan korisnik) i konzorciji od najmanje dva prijavitelja.
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Pozivi na podnošenje prijedloga
Total initiative budget
8 883 198 EUR
Version
0.0.0
Sector count
3
Organisation count
3
Need count
7