Skip to main content

Culture and Creativity

Cílem akce Inovativní nástroje a obchodní modely je posílit konkurenceschopnost, rozšiřitelnost a udržitelnost evropských aktérů, jakož i zlepšit viditelnost a dostupnost evropských děl a zvýšit počet diváků v digitálním prostředí.

Cílem je podpořit projekty zaměřené na specifické výzvy audiovizuálního odvětví, jako je objevitelnost/dohledatelnost, posloupnost distribučních intervalů, financování a teritorialita, s cílem umožnit široké veřejnosti atraktivní a viditelnou nabídku evropských děl online a přeshraničně.

Aplikace by měly obsahovat odpovídající strategie k zajištění udržitelnějšího odvětví šetrnějšího k životnímu prostředí a k zajištění vyváženého genderového zastoupení, inkluzivnosti, rozmanitosti a reprezentativnosti.

Klíčovým aspektem této akce je transparentnost. Žádosti by proto měly obsahovat plány na zveřejnění vstupů a výsledků opatření, mimo jiné včetně sdělování výsledků veřejným orgánům, členským státům a audiovizuálnímu odvětví.
Total budget
2,44 miliardy eur
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Rozsah investic
Who can apply
Podmínkou způsobilosti žadatelů (příjemců a přidružených subjektů) je, že mají status právnické osoby (veřejné nebo soukromé subjekty) a že jsou usazeni v jedné ze způsobilých zemí (viz podrobnosti k výzvě) a v jedné ze zemí, které se plně účastní složky MEDIA programu Kreativní Evropa, a musí být přímo či nepřímo, zcela nebo většinově vlastněni státními příslušníky těchto zemí. Pokud se jedná o veřejně obchodovanou společnost, bude pro určení její státní příslušnosti v zásadě směrodatné umístění příslušné burzy cenných papírů.
No. of partners needed
Jsou povoleny žádosti jednotlivých žadatelů (jediných příjemců), jakož i návrhy předložené konsorciem nejméně dvou žadatelů.
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Výzvy k předkládání návrhů
Total initiative budget
8 883 198 eur
Version
0.0.0
Sector count
3
Organisation count
3
Need count
7