Skip to main content

Culture and Creativity

Temi magħżulin

Il-kultura għandha rwol ewlieni fis-soċjetajiet u l-ekonomiji Ewropej kif ukoll fir-relazzjonijiet tal-UE mas-sħab internazzjonali (ara l-qafas strateġiku tal-Unjoni Ewropea għall-kultura).

Appoġġ lill-wirt kulturali

Il-wirt kulturali jarrikkixxi l-ħajja individwali taċ-ċittadini u għandu rwol ewlieni fil-ħolqien u t-tisħiħ tal-kapital soċjali tal-Ewropa. Il-wirt kulturali Ewropew jibbenefika minn firxa ta’ politiki tal-UE kif ukoll programmi u finanzjament tal-UE .

Valur soċjoekonomiku tal-kultura

Ir-rispett u l-promozzjoni tad-diversità tal-kultura Ewropea huma ta’ importanza kbira għall-Unjoni Ewropea, kif iddikjarat fit-Trattati tagħha. Għalhekk, il-kultura fl-UE hija rikonoxxuta wkoll għall-valur soċjoekonomiku usa’ tagħha li jeħtieġ li jiġi appoġġjat u li, min-naħa tiegħu, jikkontribwixxi għall-koeżjoni, l-inklużjoni u l-benessri tas-soċjetajiet u l-komunitajiet tagħna.

Spinta lill-ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-diversità

Kif rikonoxxut mill-Pjan ta’ Ħidma għall-Kultura 2019-2022, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija pilastru tad-diversità kulturali u l-kultura għandha rwol ewlieni x’taqdi biex jiġu sfidati l-isterjotipi u jiġu promossi l-bidliet fis-soċjetà.

Kejl tal-impatt pożittiv tal-kultura

Minħabba l-importanza tal-kultura għall-Unjoni Ewropea, huwa essenzjali li l-Ewropa tiddisponi minn data preċiża dwar il-kontribut soċjoekonomiku u r-rwol tal-kultura sabiex tassisti t-tfassil tal-politika kif ukoll tappoġġja l-investiment fis-settur kulturali.