Skip to main content

Culture and Creativity

Wybrane tematy

Kultura odgrywa pierwszoplanową rolę w europejskim społeczeństwie i gospodarce. Jest również ważnym elementem relacji UE z partnerami międzynarodowymi (strategiczne ramy polityki kulturalnej UE).

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Dziedzictwo kulturowe wzbogaca życie poszczególnych obywateli i odgrywa kluczową rolę w tworzeniu i wzmacnianiu kapitału społecznego Europy. Wiele obszarów unijnej polityki, programów i funduszy jest poświęconych dziedzictwu kultury.

Znaczenie kultury dla społeczeństwa i gospodarki

Traktaty unijne mówią o tym, że poszanowanie różnorodności europejskiej kultury i jej promocja mają dla Unii Europejskiej pierwszorzędne znaczenie. Kultura ma również dużą wartość społeczną i ekonomiczną, którą należy wspierać, bowiem sprzyja ona spójności, integracji i dobrostanowi społeczeństw i społeczności.

Równość płci i różnorodność

W planie prac w dziedzinie kultury na lata 2019–2022 uznano, że równość płci stanowi filar różnorodności kulturowej, a kultura odgrywa kluczową rolę w przełamywaniu stereotypów i upowszechnianiu zmian społecznych.

Pozytywny wpływ na społeczeństwo

Z uwagi na tak wielkie znaczenie kultury dla Unii Europejskiej ważne jest, by mieć do dyspozycji dokładne dane dotyczące społeczno-gospodarczego wkładu kultury. Pomoże to kształtować politykę kulturalną i wspierać inwestycje w sektorze kultury.