Skip to main content

Culture and Creativity

Valitut teemat

Kulttuurilla on keskeinen rooli Euroopan yhteiskunnissa, talouksissa ja EU:n suhteissa kansainvälisiin kumppaneihin (ks. Euroopan unionin kulttuurialan strateginen kehys).

Kulttuuriperinnön tukeminen

Kulttuuriperintö rikastuttaa kansalaisten elämää, ja sillä on keskeinen rooli Euroopan sosiaalisen pääoman luomisessa ja vahvistamisessa. Euroopan kulttuuriperintöä tuetaan monilla EU:n politiikoilla, ohjelmilla ja rahoituksella.

Kulttuurin sosioekonominen arvo

Euroopan kulttuurin monimuotoisuuden kunnioittaminen ja edistäminen on Euroopan unionille erittäin tärkeää, kuten sen perussopimuksissa todetaan. Siksi EU:ssa tunnustetaan myös kulttuurin laajempi sosioekonominen arvo, jota on tuettava ja joka puolestaan edistää yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja hyvinvointia yhteiskunnissa ja yhteisöissä.

Sukupuolten tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistäminen

Kuten kulttuurialan työsuunnitelmassa kaudelle 2019–2022 todetaan, sukupuolten tasa-arvo on keskeinen osa kulttuurista monimuotoisuutta, ja kulttuuri on avainasemassa stereotypioiden kyseenalaistamisessa ja yhteiskunnallisten muutosten edistämisessä.

Kulttuurin myönteisten vaikutusten mittaaminen

Kun otetaan huomioon kulttuurin merkitys Euroopan unionille, on olennaisen tärkeää, että saatavilla on tarkat tiedot kulttuurin sosioekonomisesta vaikutuksesta ja roolista. Näiden tietojen avulla voidaan tukea poliittista päätöksentekoa ja kulttuurialan investointeja.