Skip to main content

Culture and Creativity

Vybraná témata

Úloha kultury v evropských společnostech, ekonomikách i ve vztazích EU s mezinárodními partnery je klíčová (viz strategický rámec Evropské unie pro kulturu).

Podpora kulturního dědictví

Kulturní dědictví obohacuje životy jednotlivých občanů a plní klíčovou úlohu při vytváření a navyšování evropského sociálního kapitálu. Evropské kulturní dědictví využívá výhod řady politik, programů a financování EU.

Socioekonomická hodnota kultury

Respektování a podpora rozmanitosti evropské kultury má pro Evropskou unii velký význam, jak je uvedeno ve Smlouvách. Z těchto důvodů je kultura v EU uznávána také pro svou širší socioekonomickou hodnotu, kterou je třeba podporovat a která na oplátku přispívá k soudržnosti, začlenění a životní pohodě evropských společností a komunit.

Prosazování rovnosti žen a mužů a rozmanitosti

Jak uznává pracovní plán pro kulturu na období 2019–2022, rovnost žen a mužů je pilířem kulturní rozmanitosti a kultura plní klíčovou úlohu při nabourávání stereotypů a při podpoře společenských změn.

Měření pozitivních dopadů kultury

Vzhledem k významu kultury pro Evropskou unii je pro Evropu zásadní disponovat přesnými údaji o socioekonomickém přínosu a úloze kultury, tak aby bylo možné napomoci s tvorbou politik a podpořit také investice do odvětví kultury.