Skip to main content

Culture and Creativity

Válogatott témák

A kultúra kulcsszerepet játszik Európa társadalmaiban és gazdaságaiban, valamint az EU nemzetközi partnerekkel ápolt kapcsolataiban (lásd az Európai Unió kulturális stratégiai keretét).

A kulturális örökség támogatása

A kulturális örökség gazdagítja a polgárok életét, és kulcsszerepet játszik Európa társadalmi tőkéjének megteremtésében és megerősítésében. Az európai kulturális örökség számos uniós szakpolitika, program és finanszírozás előnyeiből részesül.

A kultúra társadalmi-gazdasági értéke

Amint az a Szerződésekben is szerepel, az európai kultúra sokszínűségének tiszteletben tartása és előmozdítása nagy jelentőséggel bír az Európai Unió számára. Ennélfogva az EU a kultúra szélesebb körű társadalmi-gazdasági értékét is felismeri, amelyet támogatni kell, és amely hozzájárul a társadalmaink és közösségeink összetartásához, befogadóképességéhez és jóllétéhez.

A nemek közötti egyenlőség és a sokszínűség előmozdítása

A 2019–2022-es időszakra szóló kulturális munkaterv felismeri, hogy a nemek közötti egyenlőség a kulturális sokszínűség egyik pillére, a kultúra pedig alapvető szerepet játszik a sztereotípiák elleni küzdelemben és a társadalmi változások előmozdításában.

A kultúra pozitív hatásának mérése

A kultúra fontos az Európai Unió számára, ezért elengedhetetlen, hogy Európa pontos adatokkal rendelkezzen a kultúra társadalmi-gazdasági hozzájárulásáról és szerepéről. Erre a politikai döntéshozatal elősegítése, valamint a kulturális ágazatba történő beruházások támogatása érdekében van szükség.